AUTORISEREDE OVERSÆTTELSER

Comunica tilbyder autoriseret oversættelse for virksomheder dvs. vi oversætter kommercielle dokumenter som f.eks. en selskabsregistrering, et notardokument, et årsregnskab, der skal anvendes i en officiel sammenhæng. Vi håndterer ikke henvendelser fra private.

Sprogkombinationer:

Vores speciale er autoriseret oversættelse mellem spansk og andre sprog, men vi tilbyder også mange andre sprogkombinationer:

Dansk til spansk / spansk til dansk

Dansk til engelsk / engelsk til dansk

Engelsk til spansk / spansk til engelsk

Svensk til spansk / spansk til svensk

Finsk til spansk / spansk til finsk

Hollandsk til spansk / spansk til hollandsk

Tysk til spansk

Fransk til spansk

Russisk til spansk

Har du brug for en pris for oversættelse, kan du sende dokumenterne til en af vores projektkoordinatorer på sworn@comunicatranslations.com

Med en autoriseret oversættelse bliver det oversatte dokument retsgyldigt. En autoriseret oversætter har aflagt ed for retten og bekræfter med sin underskrift, erklæring og sit translatørstempel, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Alt materiale behandles naturligvis fortroligt.

Legalisering af dokumenter (inden oversættelse).

Legalisering kan være en kompliceret proces, så her får du lidt information, som kan hjælpe dig på vej.

Ved en legalisering forstår man en bekræftelse af underskriften på originaldokumentet. Det er kun originaler eller dokumenter med original underskrift, der kan legaliseres.

Legaliseringsprocessen er ikke altid ens, da hvert land ofte vil have deres egne regler på området. F.eks. skal danske dokumenter, der skal bruges i udlandet, ofte legaliseres.

Det anbefales altid, at man kontakter myndighederne i det pågældende land, hvor dokumenterne skal træde i kraft. Det vil sige, man bør rådføre sig med den offentlige myndighed eller den tilsvarende instans i de tilfælde, hvor der kræves legalisering af dokumenter, så vel som den dertilhørende autoriserede oversættelse. I hvert land kan der desuden være forskellige retningslinjer for processen for legaliseringer/Apostille-stempel af det originale dokument og for oversættelsen.

Legalisering af offentlige dokumenter:

Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961)

Dette betyder en mere enkel form for legalisering af offentlige dokumenter i de lande, som har underskrevet aftalen. Det vil sige, at det i medlemslandene ikke er nødvendigt at legalisere, for at begge parter godkender dokumenterne. Man behøver blot at få påført et stempel eller en Apostille. Spanien, Danmark og mange andre lande har underskrevet denne konvention.

Der findes ingen fuldkommen liste over de dokumenter, der bør legaliseres, hvorfor man skal henvende sig til den pågældende myndighed i hvert enkelt land for at forhøre sig, om det konkrete dokument behøver legalisering.

Apostille og autoriseret oversættelse:

Vi anbefaler helt klart, at man sørger for at få Apostille-stempel på originaldokumentet, inden den autoriserede oversættelse foretages, da selve Apostille-stemplet også skal oversættes. Det er dog muligt at gøre efterfølgende ved at påføre og oversætte Apostille-stemplet på et vedhæftet dokument.

Legalisering af dokumenter (Apostille og almindeligt stempel):

I Danmark kan man ansøge om legalisering af dokumenter hos Udenrigsministeriet.

I Spanien hos det spanske udenrigsministerium: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Man bør være opmærksom på, at nogle dokumenter, som f.eks fuldmagter og kontrakter, der er udstedt af en privat person eller et privat firma, kan behøve flere legaliseringer. For eksportdokumenter er der særlige regler for legalisering. Visse dokumenter skal legaliseres med almindeligt stempel, andre dokumenter må gerne legaliseres med Apostille-stempel.

Legalisering af en autoriseret oversættelse: (oversættes i et land og præsenteres i et andet land)

Det er muligt, at det kan være nødvendigt med en legalisering af en autoriseret oversættelse udført f.eks. i Danmark  for at undgå problemer i udlandet. Det er dog fuldstændig afhængig af gældende lovgivning i det land, hvor det oversatte dokument skal træde i kraft, om en legalisering er nødvendig eller ej.

I Danmark kan Udenrigsministeriet udelukkende legalisere en oversættelse af et dokument, der er blevet oversat, underskrevet og stemplet af en autoriseret oversætter udnævnt i Danmark af Erhvervsstyrelsen.

Links:

Apostille-konventionen

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille

Udenrigsministeriet:

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/dokumenter-fra-tolke-og-translatoerer/

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/dokumenttyper/

Det spanske udenrigsministerium: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosalCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/legalizaciones.aspx