Juridisk oversættelse

Juridisk oversættelse har eksisteret i tusinde år. Der er faktisk fundet en oversættelse af en traktat helt tilbage fra år 1.271 f.Kr., så der er absolut ikke noget nyt over disciplinen. Men selvom oversættelse af juridiske dokumenter har fundet sted i mange år, betyder det ikke, at det er en let, hurtig og ukompliceret opgave.

Hvad er juridisk oversættelse?

Definitionen af juridisk oversættelse kan variere, alt efter hvem du spørger. Deborah Cao definerer det eksempelvis som oversættelse af juridiske og ikke-juridiske tekster, der dog alle indgår i juridiske sammenhænge. Hun beskriver desuden kortfattet herunder, hvorfor juridiske oversættelser ikke bare ligger lige til højrebenet.

“Lovmæssige og juridiske tekster er systembundne, hvilket betyder, at de afspejler et specifikt juridisk systems historie, evolution og kultur.”

Som det fremgår af citatet, skal man i oversættelse af juridiske dokumenter også tage højde for historien, kulturen og udviklingen af retssystemet i det land, hvor målsproget benyttes.

Som du nok allerede nu har en fornemmelse af, kræver juridisk oversættelse i særdeleshed, at man holder tungen lige i munden. Juridisk oversættelse er ikke ligefrem en dans på roser. Det kan være tungt til tider, hvilket afspejler alvoren i disciplinen. Men sådan skal det ikke føles for dig.

Du vil være i trygge hænder hos COMUNICA, hvis oversættere både har viden inden for jura og juridisk terminologi samt et indgående kendskab til kilde- og målsproget. Du kan være sikker på at opleve et let og behageligt samarbejde med høj fortrolighed og ekspertise.

Er oversættelse af juridiske dokumenter relevant for dig?

Juridiske oversættelser kan være nødvendige i adskillige scenarier. Det kan være i forbindelse med stævninger, vedtægter, civilret og patenter. Mange forestiller sig, at det udelukkende er advokatfirmaer, der efterspørger juridiske oversættelser til engelsk, svensk, spansk og andre sprog. Men det er ikke tilfældet.

Alle privatpersoner, virksomheder, ministerier og kommuner kan i dag have behov for en korrekt teknisk oversættelse af juridiske dokumenter såsom kontrakter, forsikringspolicer, fuldmagter, testamenter og meget mere.

Hvis du gerne vil spare tid, energi og besvær, kan du kontakte COMUNICA med det samme for at få professionel hjælp til dine juridiske oversættelser. Du kan se her, hvilke sprog der oversættes til.

Hvilke juridiske tekster kan du få hjælp til?

Når du samarbejder med COMUNICA, er du sikret overholdelse af deadlines, høj faglighed samt oversættelse i topkvalitet. Vi kan blandt andet give dig en hjælpende hånd med juridiske oversættelser inden for følgende områder:

 • Samarbejdsaftaler
 • Kontrakter
 • Policeforsikringer
 • Rapporter
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Lovtekster
 • Testamenter
 • Vedtægter
 • Civilret
 • Købsaftaler
 • Dødsattester
 • Skilsmissebevillinger
 • Stævninger
 • Reklamationer
 • Patenter
 • Fuldmagter
 • Dombøger
 • Statsborgerretsbeviser
 • Domme
 • Bekendtgørelser
 • Afgørelser
 • Certificeringer

Vi har fuld forståelse for vigtigheden af, at juridiske dokumenter både før, under og efter oversættelsen forbliver fortrolige. Hos COMUNICA har alle interne og eksterne oversættere tavshedspligt, og vi behandler alle juridiske og ikke-juridiske tekster på en fortrolig og sikker måde.

Forkert juridisk oversættelse kan have fatale konsekvenser

Oversættelser af tekster med juridisk indhold er noget af det, der kræver mest ekspertise. Sproget er ofte tungt, særpræget og fyldt med standardformuleringer, og derfor er oversættelse af juridiske tekster heller ikke noget, man bør give sig i kast med uden at have et indgående kendskab til juraens verden og dens terminologi.

Juridiske tekster kan sjældent oversættes “én til én”, da de er et produkt af det specifikke lovsystem, der findes i det land eller område, teksten kommer fra.

Én ting er derfor at oversætte selve sproget – noget andet er at tilpasse indholdet, så det giver mening for modtageren.

Og det helt afgørende i processen er selvfølgelig at sikre, at alle de juridisk bindende bestemmelser, der er angivet i originalteksten, også kommer til udtryk i oversættelsen af de juridiske dokumenter.

Selv den mindste misforståelse eller fejlformulering kan have alvorlige konsekvenser, så juridiske oversættere skal have et særligt øje for detaljer.

Eksempel på vigtigheden af korrekt juridisk sprogbrug

Et godt eksempel på, hvordan juridisk oversættelse kan afgøre din skæbne, findes ikke overraskende i en sag fra USA, hvor en politibetjent ville gennemsøge en bil for narkotika. Det krævede samtykke fra køretøjets latinamerikanske ejer, og betjenten måtte anvende Google Translate for at få den spanske oversættelse af “Må jeg gennemsøge din bil?”. I stedet fik han en upræcis oversættelse svarende til “Må jeg søge efter din bil?”.

En domstol afgjorde senere, at betjenten ikke havde opfyldt kravet om at indhente samtykke, og man kunne derfor ikke rejse sigtelse mod føreren af bilen, selvom der rent faktisk blev fundet narkotika.

Eksemplet ovenfor er selvfølgelig en smule ekstremt, men illustrerer meget fint, hvad der altid er på spil i juridiske tekster. Det kan være alt fra en fortrolighedspolitik, der skal overholde EU’s persondataforordning (GDPR), til en webshops returneringspolitik eller et dokument med vilkår og betingelser.

Oversættelse af juridiske tekster for virksomheder

Det er ikke kun i domssager og anholdelser, at juridiske tekster spiller en afgørende rolle. Utallige danske virksomheder har i dag afdelinger, medarbejdere, leverandører eller samarbejdspartnere i andre lande. For disse virksomheder og privatpersoner kan behovet for juridisk oversættelse til deres eget sprog være dagligdagskost.

For at undgå problemer med internationale partnere og ansatte er det derfor et must at have en 100 % juridisk og sproglig korrekt oversættelse til målsproget.

Hvis oversættelserne af dine juridiske tekster ikke er korrekte på alle de sprog, de findes på, risikerer du at misligholde dine lovmæssige forpligtelser, og det har konsekvenser.

Gælder det servicekontrakter, leverandøraftaler eller udbudsdokumentation, kan det ligefrem medføre langvarige og bekostelige retssager, når ansvaret for misligholdelsen skal placeres. Klar og tydelig juridisk oversættelse spiller også en rolle i forhold til at opbygge og bevare dine kunders tillid til dig og dit brand.

Hvis du satser på markeder i udlandet, skal kunderne kunne læse dine servicebetingelser og din returneringspolitik på deres modersmål. Det skaber dog frustration, hvis de juridiske tekster er skrevet på et uforståeligt sprog, som mest af alt ligner en ordret oversættelse af originalteksten.

Hvis der opstår misforståelser, kan det føre til uenigheder mellem dig og dine kunder, som måske får dem til at vælge at gå til konkurrenten næste gang.

Better safe than sorry – få professionel hjælp

Hos COMUNICA er vores juridiske oversættere eksperter i korrekt sprogbrug og juridisk terminologi. De oversætter udelukkende til deres eget modersmål og har kendskab til de juridiske forhold i såvel afsenderens som modtagerens kontekst. På den måde kan du være sikker på, at din juridiske tekst bevarer sit indhold og sin lovmæssige gyldighed, selvom den bliver oversat.

Så undlad at løbe en unødig risiko, når det gælder oversættelse af dine juridiske tekster, og henvend dig til et professionelt oversættelsesbureau.

Ring eller send en e-mail til os, hvis du har brug for hjælp til dine juridiske oversættelser!