Medicinsk oversættelse

Medicinsk oversættelse kræver særlig viden, præcision, overholdelse af officielle bestemmelser og i nogle tilfælde også diskretion. Sammen med juridisk oversættelse er det en af de mest specialiserede discipliner inden for oversættelsesbranchen, men samtidig beskæftiger den sig med et bredt spektrum af forskellige emner såsom lægemidler, medicinsk udstyr, kliniske studier, officiel dokumentation, veterinærmedicin m.fl. Står du og skal bruge en oversættelse af et dokument med medicinsk indhold, er du derfor nødt til at være særdeles kritisk, når du går på jagt efter den helt rigtige oversætter til opgaven. Alle oversættere, der arbejder med medicinske tekster, skal selvfølgelig have et indgående kendskab til medicinsk terminologi. Hvis du ikke forstår det, du læser, vil det ganske enkelt aldrig være muligt at levere en fyldestgørende oversættelse, og medicinsk tekst er sjældent ligeud ad landevejen. Se f.eks. den følgende sætning: XXX er et peroralt aktivt, peptidomimetisk stof, der hæmmer HIV-1 og HIV-2 aspartyl protease. Det kan godt være, at nogle ord er til at forstå, mens andre kan slås op i specialordbøger, men sætningens overordnede betydning er ikke nødvendigvis til at gennemskue, medmindre du er velbevandret inden for lægeverdenen. Og hvordan skal man nogensinde lykkes med at oversætte sætningen, hvis man ikke engang forstår den på udgangssproget? Når det drejer sig om medicinsk oversættelse, er det ekstremt vigtigt, at din oversætter forstår alt fra de enkelte ord til den samlede betydning. I modsat fald risikerer du at udelade vigtige oplysninger eller stå med en tekst, som ikke giver mening for modtageren, og konsekvenserne kan være alvorlige – ja, faktisk et spørgsmål om liv eller død. Du risikerer eksempelvis, at de læger eller patienter, der læser din tekst, ikke forstår virkningen (eller bivirkningerne) af det præparat, de skal henholdsvis udskrive recept på eller indtage, eller at en kirurg bliver usikker på, hvordan han eller hun anvender et bestemt instrument på sikker vis. En anden årsag til, at medicinske oversættelser er nødt til at være 100 % korrekte, er, at de også skal overholde visse officielle regler. Der findes f.eks. officielle skabeloner til udfærdigelse af lægemidlers produktresuméer og indlægssedler, og mange lande følger også bestemte anbefalinger for udformningen af de erklæringer om informeret samtykke, som patienter skal underskrive i forbindelse med kliniske forsøg. Oversættere, der arbejder inden for det medicinske område, skal desuden være bekendte med Verdenssundhedsorganisationen WHO’s såkaldte standardterminologi og INN-navne. Dette sikrer, at man altid bruger de samme termer til at beskrive bestemte farmaceutiske produkter og substanser, hvorved eventuelle oversættelser også bliver konsekvente, præcise og nemmere at anvende i praksis. Uanset om du kommer fra en medicinalvirksomhed, producerer kirurgisk udstyr, skal gennemføre et klinisk forsøg eller har udviklet en webportal for praktiserende læger, kan vi hjælpe dig med at oversætte din tekst. Vores team af medicinske oversættere går aldrig på kompromis med sprogkvaliteten, og de er din garanti for, at modtagerne af din medicinske tekst får den rette information. Så lige på det her område er det faktisk rimeligt at sige, at oversættelser kan være med til at redde liv. Kontakt os, hvis du har brug for oversættelse af en medicinsk tekst.