Medicinsk oversættelse

Oversættelse af medicinske journaler, dokumenter og fagudtryk

Medicinsk oversættelse kræver særlig viden, præcision, overholdelse af officielle bestemmelser og i nogle tilfælde også diskretion.

Sammen med juridisk oversættelse er det en af de mest specialiserede discipliner inden for oversættelsesbranchen, men samtidig beskæftiger den sig med et bredt spektrum af forskellige emner, heriblandt:

 • Lægemidler
 • Medicinsk udstyr
 • Kliniske studier
 • Officiel dokumentation
 • Veterinærmedicin

Står du og skal bruge en oversættelse af et dokument med medicinsk indhold, er du derfor nødt til at være særdeles kritisk, når du går på jagt efter den helt rigtige oversætter til opgaven.

Hos COMUNICA arbejder vi kun sammen med professionelle medicinske oversættere, der har mange års erfaring og et bredt kendskab til branchen.

Kontakt os for at høre mere og få et uforpligtende tilbud.

Oversættelse af medicinske fagudtryk kræver erfaring og ekspertise

Alle oversættere, der arbejder med medicinske tekster, skal selvfølgelig have et indgående kendskab til medicinsk terminologi. Hvis du ikke forstår det, du læser, vil det ganske enkelt aldrig være muligt at levere en fyldestgørende oversættelse, og medicinske tekster er sjældent lige ud ad landevejen.

Se f.eks. den følgende sætning:

XXX er et peroralt aktivt, peptidomimetisk stof, der hæmmer HIV-1 og HIV-2 aspartyl protease.

Det kan godt være, at nogle ord er til at forstå, og andre kan slås op i specialordbøger, men sætningens overordnede betydning er ikke nødvendigvis til at gennemskue, medmindre du er velbevandret inden for lægeverdenen.

Og hvordan skal man nogensinde lykkes med at oversætte sætningen, hvis man ikke engang forstår den på udgangssproget?

Når det drejer sig om medicinsk oversættelse, er det ekstremt vigtigt, at din oversætter forstår alt fra de enkelte ord til den samlede betydning.

I modsat fald risikerer du at udelade vigtige oplysninger eller stå med en tekst, som ikke giver mening for modtageren, og konsekvenserne kan være alvorlige – ja, faktisk et spørgsmål om liv eller død.

Du risikerer eksempelvis, at de læger eller patienter, der læser din tekst, ikke forstår virkningen (eller bivirkningerne) af det præparat, de skal henholdsvis udskrive recept på eller indtage, eller at en kirurg bliver usikker på, hvordan han eller hun anvender et bestemt instrument på sikker vis.

Officielle regler og standarder for oversættelse af medicinske tekster

En anden årsag til, at medicinske oversættelser er nødt til at være 100 % korrekte, er, at de også skal overholde visse officielle regler.

Dette sikrer, at man altid bruger de samme termer til at beskrive bestemte farmaceutiske produkter og substanser, hvorved eventuelle oversættelser også bliver konsekvente, præcise og nemmere at anvende i praksis.

Der findes f.eks. officielle skabeloner til udfærdigelse af lægemidlers produktresuméer og indlægssedler, og mange lande følger også bestemte anbefalinger for udformningen af de erklæringer om informeret samtykke, som patienter skal underskrive i forbindelse med kliniske forsøg.

Oversættere, der arbejder inden for det medicinske område, skal desuden være bekendte med Verdenssundhedsorganisationen WHO’s såkaldte standardterminologi og INN-navne.

INN-navne

INN er en forkortelse for International Nonproprietary Names, og INN-navne betegner diverse farmaceutiske substanser og ingredienser, der bliver registreret af Verdenssundhedsorganisation WHO.

Årsagen til, at det er en god idé at have en fastsat og offentliggjort liste over standardtermer, er, at disse termer og farmaceutiske navne kan genkendes og forstås af alle verden over.

Du kan læse mere om INN-navne på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Hvilke medicinske dokumenter kan vi hjælpe dig med at oversætte?

Hos COMUNICA kan vi hjælpe dig med at oversætte en lang række forskellige medicinske dokumenter, og vi arbejder sammen med oversættere, der har erfaring med at oversætte alt fra bestemte medicinske fagudtryk og lægejournaler til farmaceutiske indlægssedler og kirurgiske instruktioner.

Her kan du se en liste over nogle af de tjenester, vi kan tilbyde inden for medicinsk oversættelse:

 • Flyers, brochurer, pjecer og andet informationsmateriale
 • Forskning, studier og undersøgelser af medicinsk karakter
 • Tests og testresultater fra laboratorier
  Medicinske journaler, herunder lægejournaler og lægeerklæringer
 • Patientjournaler og patienthåndbøger
 • Indlægssedler til medicin og andre farmaceutiske produkter
 • Manualer og brugsvejledninger til medicinsk og kirurgisk udstyr
 • Medicinsk software og hardware til sundhedspleje og biovidenskab

Dette er blot et udpluk af, hvad vi hos COMUNICA kan tilbyde af oversættelse inden for medicinalbranchen og sundhedsindustrien generelt.

Hvis du ikke finder den service på listen, du leder efter, er du altid mere end velkommen til at kontakte os, så vi kan snakke om dine behov, og hvordan vi bedst muligt imødekommer dem.

Oversættelse af medicinske journaler kræver den højeste grad af fortrolighed

Når det kommer til oversættelse af medicinske journaler, er det ekstremt vigtigt, at de tilsendte dokumenter behandles med fortrolighed – både af vores professionelle projektledere og erfarne oversættere, der alle har tavshedspligt.

Medicinske journaler, herunder lægejournaler og patientjournaler, indeholder nemlig typisk følsomme oplysninger, der skal behandles med den største forsigtighed med henblik på ikke bare at bevare datasikkerheden, men også sikre, at personlige oplysninger om eksempelvis diagnoser, behandlingsforløb og personnumre ikke slipper ud.

Hos COMUNICA garanterer vi, at alle dokumenter, der indeholder kundeoplysninger, bliver behandlet strengt fortroligt af alle led i oversættelseskæden.

Vores medicinske oversættere er vores kvalitetsgaranti

Den vigtigste årsag til, at COMUNICA kan tilbyde medicinske oversættelser af høj kvalitet, er, at vi i mange år har samarbejdet med dygtige oversættere, der har masser af erfaring med at oversætte en lang række forskellige tekster fra den medicinske verden.

Vi har lagt stor vægt på at sammensætte et team af medicinske oversættere, der har styr på fagterminologien, forstår sig på medicinalindustrien og er bekendt med særlige sproglige tendenser i branchen.

Desuden oversætter vores lingvister kun til deres respektive modersmål, hvormed vi kan sikre en høj kvalitet og idiomatisk korrekthed i de tekster, vi afleverer.

Sidst, men ikke mindst, bliver vores medicinske tekster altid korrekturlæst af en anden lingvist end vedkommende, der laver oversættelsen, hvormed vi kan sikre fejlfrie leveringer af høj kvalitet.

Lad COMUNICA hjælpe dig med oversættelse af medicinske dokumenter

Uanset om du kommer fra en medicinalvirksomhed, producerer kirurgisk udstyr, skal gennemføre et klinisk forsøg eller har udviklet en webportal for praktiserende læger, kan vi hjælpe dig med at oversætte din tekst.

Vores team af medicinske oversættere går aldrig på kompromis med sprogkvaliteten, og de er din garanti for, at modtagerne af din medicinske tekst får den rette information.

Så lige på det her område er det faktisk rimeligt at sige, at oversættelser kan være med til at redde liv.

Kontakt os, hvis du har brug for oversættelse af en medicinsk tekst.