Økonomisk oversættelse

Af årsrapporter og andre finansielle dokumenter

Oversættelse af tekster om økonomi og finans er en kompliceret opgave, som kræver fremragende sprogfærdigheder samt et omfattende kendskab til økonomiske begreber og termer.

Du har nu derfor to muligheder:

1) Enten snupper du dig en stærk kop kaffe, finder notesbogen frem og sørger for at suge alt nedenstående viden om økonomisk oversættelse af finansielle dokumenter til dig så godt som muligt, 2) eller også kontakter du os med det samme for en hurtig og bekymringsfri løsning af højeste kvalitet.

HVORNÅR ER ØKONOMISK OVERSÆTTELSE RELEVANT FOR DIG?

Økonomisk oversættelse er relevant for dig, hvis du ejer eller er del af en virksomhed, der har kunder og interessenter i et eller flere lande udenfor Danmark.

Der er i forvejen meget, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer eller allerede driver en international virksomhed. Arbejdsforhold, registrering, skatteregler, finansiering og lønniveau er blot eksempler på nogle af de mange andre formaliteter, som Your Europe blandt andet kan gøre dig klogere på.

Misforståelser og fejl kan ende med at koste dig dyrt, og det gælder i allerhøjeste grad også, når det kommer til den sidste del af processen, nemlig oversættelsen.

EKSEMPLER PÅ ØKONOMISK OVERSÆTTELSE

Økonomisk oversættelse kan virke som et vidt begreb, men det er mere anvendt, end du sikkert kan forestille dig. Termer som finansiel oversættelse og oversættelse af økonomiske dokumenter og tekster hører også til kategorien økonomisk oversættelse.

Som oversætter vil man typisk støde på teksttyper såsom årsregnskaber, balanceopgørelser, selvangivelser, pressemeddelelser og nyheder fra finansverdenen.

Nedenfor finder du eksempler på, hvornår der kan være brug for en økonomisk oversættelse – og det ville ikke overraske os, hvis din forståelse og din virksomheds behov for økonomisk oversættelse vokser i takt med hvert punkt på listen.

 • Kontrakter
 • Tegningsudskrifter
 • Forretningsplaner
 • Revisionspåtegninger
 • Budgetter
 • Årsregnskaber
 • Pensionsordninger
 • Tilbud
 • Årsrapporter
 • Selskabsoverenskomster
 • Konkursdokumenter
 • Pressemeddelelser
 • Ejendomsdokumenter
 • Bankdokumenter
 • Kvartalsrapporter
 • Investeringsdokumenter
 • Forsikringsvirksomhed
 • Tinglysningsdokumenter
 • Indkomstopgørelser
 • Balancer
 • Økonomiske rapporter
 • Skatterapporter
 • Salgsbetingelser
 • Økonomiske analyser
 • Dobbeltbeskatningsaftaler
 • Selskabsrapporter

COMUNICA har et internationalt team bestående af oversættere med specialviden inden for økonomisk oversættelse, der står klar til at hjælpe dig med finansiel oversættelse til engelsk og mange andre sprog.

Hvis din oversættelsesopgave læner sig mere over i juridisk oversættelse, er der ingen grund til bekymring. Vi har stor erfaring med både juridisk og økonomisk oversættelse – og vi er vant til at adskille og forene dem efter behov.

Læs mere om oversættelse af juridiske dokumenter her.

ET KOMMA KAN ÆNDRE ALT I FINANSIEL OVERSÆTTELSE

Hvis du er vant til at begå dig inden for finanssektoren, lyder oversættelse af økonomiske dokumenter måske som en ret rutinemæssig opgave, da en stor del hovedsageligt består af standardtekst og tal. Men der er mange detaljer, du skal være opmærksom på ved finansiel oversættelse – foruden kendskab til tal, økonomisk terminologi, sproget samt kulturen i det land, hvor tekstens målgruppe befinder sig.

Det er altafgørende, at lingvisten, der er ansvarlig for den finansielle oversættelse, har styr på, hvilke regler der gælder på de forskellige sprog – f.eks. for tegnsætning i tal. I modsat fald kan det forårsage stor forvirring eller ligefrem alvorlige fejl.

Tænk bare på tallet “1.000”.

På dansk betyder det “ét tusinde”, men på engelsk er det et langt mindre tal, fordi punktummet angiver en såkaldt decimalseparator, som på dansk ville være et komma.

Der er en verden (eller i hvert fald et sprog) til forskel, og har du ikke styr på disse forskelle i dine økonomiske dokumenter, risikerer du, at læseren begynder at tvivle på dine tal – og måske også på din troværdighed.

OVERSÆTTELSE AF ÅRSRAPPORTER ER IKKE BARE TAL

Oversættelse af årsrapporter bør tages mindst lige så seriøst som selve revisionsarbejdet!

Hvis du arbejder i en professionel virksomhed, kan der ikke herske tvivl om vigtigheden af, at alle potentielle og eksisterende kunder samt interessenter kan tilgå og forstå jeres årsrapporter.

Arbejder du endvidere i en international virksomhed, eller er det planen at træde ind på et eller flere udenlandske markeder i fremtiden, er oversættelse af jeres årsrapporter et must.

Derfor er det vigtigt at oversætte årsrapporter

Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguiden definerer en årsrapport som værende virksomheders redegørelse for deres økonomi og fremdrift. Firmaer udarbejder årsrapporter med det formål at informere eksempelvis kunder, medarbejdere, aktionærer og kreditorer om, hvordan virksomheden klarer sig. En korrekt årsrapport indeholder som udgangspunkt et årsregnskab, en ledelsesberetning samt en ledelsespåtegning.

Du bør vælge dit oversættelsesbureau med samme omhu, som du vælger revisor. Du udsætter dit firma for samme høje risiko ved at få en uerfaren og unøjagtig regnskabsfører til at lave jeres årsrapport, som du gør ved en upræcis og uprofessionel oversættelse.

Vores anbefaling er derfor følgende:

Gå ikke på kompromis med kvaliteten af årsrapporten (både i forhold til regnskabet og oversættelsen) for din forretnings skyld!

Det er langt fra det hele, der går op i tal, når det gælder oversættelse af økonomiske opgørelser. Et dokument som dit årsregnskab afspejler hele din virksomhed. Det fortæller omverdenen, hvem du er, hvad du laver – og vigtigst af alt – hvordan det går. Udviklingen i din virksomhed skal derfor præsenteres på en klar og tydelig måde med fokus på de væsentligste oplysninger.

Læseren skal lynhurtigt kunne danne sig et billede af dine vigtigste resultater, men det kan en dårlig oversættelse nemt sætte en stopper for.

FINANSIEL OVERSÆTTELSE I ANDRE LANDE

Oversættere med speciale i økonomi skal naturligvis have styr på, hvilken terminologi der anvendes inden for finansverdenen. Derudover skal de være bekendte med de regler, der er angivet i den internationale IFRS-regnskabsstandard, og hvordan disse relaterer sig til reglerne i det land eller område, der er relevant for modtagerne af oversættelsen.

I Sverige udfærdiger det nationale finanstilsyn Finansinspektionen f.eks. sine egne standarder, samtidig med at det beslutter, hvordan den internationale IFRS-standard skal gøre sig gældende inden for landets grænser. Disse beslutninger har indflydelse på, hvilke løsninger oversætteren skal vælge, når han eller hun sidder med et økonomisk dokument henvendt til det svenske marked.

Økonomisk oversættelse er altså ikke bare et spørgsmål om overførsel af ord og tal fra ét sprog til et andet, men i lige så høj grad om geografisk og kulturel tilpasning – det, vi også kalder lokalisering.

Finansiel oversættelse til engelsk og andre sprog kræver viden, erfaring og ekspertise. Foruden selve oversættelsen er der en hel liste af ting, du skal være opmærksom på ved international handel. Derfor anbefaler vi, at du anvender et professionelt oversættelsesbureau, hvis tilknyttede oversættere har kendskab til det lokale marked og deres regler, når du skal have oversat dine økonomiske tekster.

LEGALISERINGSPROCEDUREN FOR FINANSIELLE OVERSÆTTELSER

Ved oversættelse af økonomiske dokumenter til et fremmedsprog skal du have kendskab til legaliseringsproceduren. Det Danske Udenrigsministerium har for eksempel regler for, hvornår dit danske eller engelske dokument, som er oversat til et tredje sprog, kan legaliseres.

Disse regler peger eksempelvis på, at både oversættelsen og den oprindelige tekst bør hæftes sammen, stemples og underskrives hos en notar som ét samlet dokument, før det kan betragtes som legaliseret.

Det er også muligt at lave oversættelsen i ét dokument med den danske og udenlandske tekst i en dobbeltkolonne. Du kan finde mere information herom hos Udenrigsministeriet.

SMÅ FEJL I ØKONOMISKE OVERSÆTTELSER KAN GIVE STORE PROBLEMER

Udover de mere formelle ting skal man som oversætter også være meget opmærksom på, hvilken tone og vinkling man lægger for dagen i sine tekster.

Det gælder især i pressemeddelelser og nyhedsartikler, som potentielt kan have stor indvirkning på omverdenen – et fænomen, som blev særdeles tydeligt i 2005, da en fejloversættelse af en artikel fra et kinesisk nyhedsmedie for en stund skabte kaos på det globale aktiemarked.

Den oprindelige artikel understregede, at de tal, den nævnte, var rent spekulative, men tonen i en engelsk oversættelse af artiklen gav et helt andet indtryk – at tallene repræsenterede konkrete politiske beslutninger – og så var fanden løs i finansverdenen!

Finanssektoren er meget letpåvirkelig, hvad angår spekulation, misinformation og rygter, og derfor er det som oversætter uhyre vigtigt at undgå denne slags fejltagelser og sikre, at det rigtige budskab kommer frem.

Af samme grund anvender vi hos COMUNICA udelukkende oversættere, som ikke blot er eksperter i økonomi, men også i at afkode og formidle de små nuancer, der findes på de sprog, de oversætter fra og til.

TERMLISTER OG OVERSÆTTELSESHUKOMMELSER SPARER TID OG SIKRER ENSARTETHED

Vi bruger også professionelle oversættelsesværktøjer til at sikre kvaliteten af vores arbejde. Det er særlig fordelagtigt i arbejdet med årsregnskaber, da vi kan oprette kundespecifikke oversættelseshukommelser – såkaldte TM’er – hvorfra vi genanvender relevante oversættelser fra år til år. På den måde undgår vi at skulle starte fra bunden hver gang, og det betyder hurtigere levering til dig samt mere præcise oversættelser.

Vi har også mulighed for at integrere dine eksisterende termlister og sprogpræferencer i vores værktøjer, hvilket sikrer konsekvens på tværs af alle dine teksttyper.

Du fortjener et ordentligt klap på skulderen efter at have kæmpet dig igennem al denne information om økonomisk oversættelse, decimalseparatorer, årsrapporter, finansielle termer, de internationale IFRS-standarder, legaliseringsprocedurer og meget mere. Godt gået!

Hvis læsningen har fået dig til at indse, at det er en god idé at få en hjælpende hånd til oversættelse af økonomiske tekster, er det bare at række ud – hos COMUNICA står vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at sætte ord på dine tal.

Økonomisk oversættelse med hjælp fra COMUNICA

SMÅ FEJL I ØKONOMISKE OVERSÆTTELSER KAN GIVE STORE PROBLEMER

Udover de mere formelle ting skal man som oversætter også være meget opmærksom på, hvilken tone og vinkling man lægger for dagen i sine tekster.

Det gælder især i pressemeddelelser og nyhedsartikler, som potentielt kan have stor indvirkning på omverdenen – et fænomen, som blev særdeles tydeligt i 2005, da en fejloversættelse af en artikel fra et kinesisk nyhedsmedie for en stund skabte kaos på det globale aktiemarked.

Den oprindelige artikel understregede, at de tal, den nævnte, var rent spekulative, men tonen i en engelsk oversættelse af artiklen gav et helt andet indtryk – at tallene repræsenterede konkrete politiske beslutninger – og så var fanden løs i finansverdenen!

Finanssektoren er meget letpåvirkelig, hvad angår spekulation, misinformation og rygter, og derfor er det som oversætter uhyre vigtigt at undgå denne slags fejltagelser og sikre, at det rigtige budskab kommer frem.

Af samme grund anvender vi hos Comunica udelukkende oversættere, som ikke blot er eksperter i økonomi, men også i at afkode og formidle de små nuancer, der findes på de sprog, de oversætter fra og til.

TERMLISTER OG OVERSÆTTELSESHUKOMMELSER SPARER TID OG SIKRER ENSARTETHED

Vi bruger også professionelle oversættelsesværktøjer til at sikre kvaliteten af vores arbejde. Det er særlig fordelagtigt i arbejdet med årsregnskaber, da vi kan oprette kundespecifikke oversættelseshukommelser – såkaldte TM’er – hvorfra vi genanvender relevante oversættelser fra år til år. På den måde undgår vi at skulle starte fra bunden hver gang, og det betyder hurtigere levering til dig samt mere præcise oversættelser.

Vi har også mulighed for at integrere dine eksisterende termlister og sprogpræferencer i vores værktøjer, hvilket sikrer konsekvens på tværs af alle dine teksttyper.

Du fortjener et ordentligt klap på skulderen efter at have kæmpet dig igennem al denne information om økonomisk oversættelse, decimalseparatorer, årsrapporter, finansielle termer, de internationale IFRS-standarder, legaliseringsprocedurer og meget mere. Godt gået!

Hvis læsningen har fået dig til at indse, at det er en god idé at få en hjælpende hånd til oversættelse af økonomiske tekster, er det bare at række ud – hos COMUNICA står vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at sætte ord på dine tal.