Økonomisk oversættelse

Oversættelse af tekster om økonomi og finans er en kompliceret opgave, som kræver fremragende sprogfærdigheder samt et omfattende kendskab til økonomiske begreber og termer. Som oversætter vil man typisk støde på teksttyper såsom årsregnskaber, balanceopgørelser, selvangivelser, pressemeddelelser og nyheder fra finansverdenen. Hvis du er vant til at begå dig inden for finanssektoren, lyder oversættelse af økonomiske dokumenter måske som en ret rutinemæssig opgave, da en stor del hovedsageligt består af standardtekst og tal. Det er dog altafgørende, at oversætteren har styr på, hvilke regler der gælder på de forskellige sprog – f.eks. for tegnsætning i tal. I modsat fald kan det forårsage stor forvirring eller ligefrem alvorlige fejl. Tænk bare på tallet ”1.000”. På dansk betyder det ”ét tusinde”, men på engelsk er det et langt mindre tal, fordi punktummet angiver en såkaldt decimalseparator, som på dansk ville være et komma. Der er en verden (eller i hvert fald et sprog) til forskel, og har du ikke styr på disse forskelle i dine økonomiske dokumenter, risikerer du, at læseren begynder at tvivle på dine tal – og måske også på din troværdighed.

Årsregnskaber – ikke bare tal

Det er langt fra det hele, der går op i tal, når det gælder oversættelse af økonomiske opgørelser. Et dokument som dit årsregnskab afspejler hele din virksomhed. Det fortæller omverdenen, hvem du er, hvad du laver – og vigtigst af alt – hvordan det går. Udviklingen i din virksomhed skal derfor præsenteres på en klar og tydelig måde med fokus på de væsentligste oplysninger. Læseren skal lynhurtigt kunne danne sig et billede af dine vigtigste resultater, men det kan en dårlig oversættelse nemt sætte en stopper for. Oversættere med speciale i økonomi skal naturligvis have styr på, hvilken terminologi der anvendes inden for finansverdenen. Derudover skal de være bekendte med de regler, der er angivet i den internationale IFRS-regnskabsstandard, og hvordan disse relaterer sig til reglerne i det land eller område, der er relevant for modtagerne af oversættelsen. I Sverige udfærdiger det nationale finanstilsyn Finansinspektionen f.eks. sine egne standarder, samtidig med at det beslutter, hvordan den internationale IFRS-standard skal gøre sig gældende inden for landets grænser. Disse beslutninger har indflydelse på, hvilke løsninger oversætteren skal vælge, når han eller hun sidder med et økonomisk dokument henvendt til det svenske marked. Økonomisk oversættelse er altså ikke bare et spørgsmål om overførsel af ord og tal fra ét sprog til et andet, men i lige så høj grad om geografisk og kulturel tilpasning – det, vi også kalder lokalisering.
Financial translations alt

Små fejl – store problemer

Udover de mere formelle ting skal man som oversætter også være meget opmærksom på, hvilken tone og vinkling man lægger for dagen i sine tekster. Det gælder især i pressemeddelelser og nyhedsartikler, som potentielt kan have stor indvirkning på omverdenen. Et fænomen, som blev særdeles tydeligt i 2005, da en fejloversættelse af en artikel fra et kinesisk nyhedsmedie for en stund skabte kaos på det globale aktiemarked. Den oprindelige artikel understregede, at de tal, den nævnte, var rent spekulative, men tonen i en engelsk oversættelse af artiklen gav et helt andet indtryk – at tallene repræsenterede konkrete politiske beslutninger – og så var fanden løs i finansverdenen! Finanssektoren er meget letpåvirkelig, hvad angår spekulation, misinformation og rygter, og derfor er det som oversætter uhyre vigtigt at undgå denne slags fejltagelser og sikre, at det rigtige budskab kommer frem. Af samme grund anvender vi hos Comunica udelukkende oversættere, som ikke blot er eksperter i økonomi, men også i at afkode og formidle de små nuancer, der findes på de sprog, de oversætter fra og til.

Termlister og hukommelser sparer tid og sikrer konsekvens

Vi bruger også professionelle oversættelsesværktøjer til at sikre kvaliteten af vores arbejde. Det er særlig fordelagtigt i arbejdet med årsregnskaber, da vi kan oprette kundespecifikke oversættelseshukommelser – såkaldte TM’er – hvorfra vi genanvender relevante oversættelser fra år til år. Så skal vi ikke starte fra bunden hver gang, og det betyder hurtigere levering til dig samt mere præcise oversættelser. Vi har også mulighed for at integrere dine eksisterende termlister og sprogpræferencer i vores værktøjer, hvilket sikrer konsekvens på tværs af alle dine teksttyper. Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med at sætte ord på dine tal.