Oversættelse og lokalisering af marketingmateriale

Hvad er marketingmateriale?

Marketing handler om at promovere et produkt eller en service med henblik på salg. Begrebet “marketing” eller “markedsføring” dækker i virkeligheden over hele processen fra produktplanlægning, markedsundersøgelse og konkurrentanalyse til produktudvikling, prisfastsættelse og distribution.

Alt det materiale, der er behov for i løbet af denne proces, falder ind under “marketingmateriale”.

Marketingmateriale kan med andre ord altså være alt fra produktbeskrivelser, hjemmesidetekster, opslag til sociale medier, brochurer og meget, meget mere…

Har du brug for at få oversat marketingmateriale?

Hos COMUNICA ved vi, at godt marketingmateriale afspejles i salgstallene.

Hvis du har brug for at få oversat dit marketingmateriale til et eller flere sprog, kan du altid kontakte vores erfarne projektledere for at få et uforpligtende tilbud på dit projekt.

Marketingtekster skal lokaliseres – ikke bare oversættes

Hvis du er på vej til at indtage et nyt marked – hvad enten det er i dit hjemland eller i udlandet – er du nødt til at tænke lokalt og tilpasse dig det publikum, du gerne vil i kontakt med.

Standardløsninger er simpelthen et no-go.

For virkelig at komme ind under huden på dine potentielle kunder skal du præsentere dig selv og dit produkt på en måde, der vækker genklang hos lige præcis dem, du gerne vil nå ud til.

Det vil med andre ord sige, at alle dine marketingtekster skal tilpasses, så de tager højde for lokale skikke og kulturelle forskelle.

Hvis du blot oversætter dine marketingtekster en-til-en i stedet for at tilpasse teksterne til det lokale marked, risikerer du, at dit budskab går tabt, bliver leveret helt forkert eller slet ikke forstået, og du taber terræn til lokale konkurrenter eller globale virksomheder, som er mere engagerede i og på øjenhøjde med det pågældende marked.

Forskellen på oversættelse og lokalisering

Den primære forskel på lokalisering og oversættelse er, at oversættelser ikke tager højde for kulturelle forskelle i lige så høj grad som lokalisering gør.

I en oversættelse forventes det, at oversætteren oversætter kildeteksten så præcist som muligt uden at lave de store ændringer i ordlyd og flow – medmindre der er givet udtryk for andet fra kundens side.

Det betyder blandt andet at kulturelle referencer og humor oversættes direkte, hvilket sjældent vækker nogen form for genkendelse eller følelse hos modtageren af målteksten.

Med lokalisering er oversætteren mere fri til at lege med målteksten og være mere kreativ i sin oversættelse af eksempelvis kulturelle referencer og humor, så den endelige tekst giver mening og skaber genklang hos modtageren.

Særligt i marketingtekster er det vigtigt at lokalisere budskaber til din målgruppe, eftersom markedsføring i høj grad handler om at appellerer til potentielle køberes følelser og derigennem skabe et behov for en given vare eller serviceydelse.

Væk følelser med lokalisering af marketingmateriale

Lokalisering af marketingtekster kan være mange ting.

Det handler blandt andet om at bruge ord, som vækker følelser hos og har en særlig betydning for den målgruppe, du henvender dig til. Det er nemlig langt fra sikkert, at det, der har værdi for eksempelvis en nordeuropæer, har samme værdi for en sydamerikaner.

Tro det eller ej, men selv blandt de nordiske nabolande kan der herske betydelige forskelle, der gør, at det er nødvendigt at lokalisere dit marketingmateriale frem for blot at oversætte det.

Tag for eksempel det svenske ord fika.

Dette umiddelbart simple ord for en kaffepause forbinder svenskerne med en varm og hyggelig stund i fællesskab med andre. Det bringer stærke minder frem om hyggelige eftermiddage i selskab med venner og familie, hvor man nyder en god kop kaffe og en friskbagt kanelsnegl.

Hvis du bruger dette ord i dine marketingtekster, vil du fange svenskernes opmærksomhed på en måde, som du slet ikke kan med en flad oversættelse som kaffepaus eller eftermiddagskaffe.

Det er små detaljer som disse, der viser, at du virkelig går op i dit publikum, og det gør det lettere for dem at identificere sig med dit brand og produkt.

Oversættelse af lokale skikke til tekst

Lokalisering af marketingtekster handler i høj grad også om at forstå de lokale skikke, herunder hvilke vaner og rutiner din målgruppe gebærder sig efter. Med den viden kan du tilpasse dit budskab og på den måde vise potentielle kunder, hvordan netop dit produkt passer perfekt ind i deres dagligdag.

McDonald’s demonstrerede netop dette til perfektion for nogle år siden med kampagnen for deres døgnåbne restauranter i Spanien.

I sin spanske marketingkampagne drillede McDonalds kærligt spanierne med deres festvaner og sene måltider på reklamebannere over hele landet, hvor der stod følgende:

“Hvis du er hjemme inden klokken tre om natten, har du ikke været i byen, men bare ude at spise.”

Lokaliseringsteknikker som denne appellerer til målgruppen og er et bevis på dit lokale engagement samt indgående kendskab til kulturen. Det giver de bedste betingelser for din virksomhed, hvis målsætningen er at vokse og erobre nye markeder.

Lokalisering af tal, klokkeslæt, datoformat og målesystem

Lokalisering handler om mere og andet end bare følelser. Der kan nemlig også være stor forskel landene i mellem på, hvordan man skriver en dato og et klokkeslæt, eller hvorvidt man bruger meter eller fod til at angive en distance.

Fra et sprog til et andet kan der eksempelvis være forskel på følgende:

  • Standarden for at skrive datoer (f.eks. DD-MM-YY)
  • Standarden for at skrive klokkeslæt (f.eks. AM/PM)
  • Hvilket målesystem der bruges (f.eks. metrisk)
  • Brugen af komma/punktum ved tusinder og decimaltal
  • Hvilken valuta der bruges

Datoformat

På nogle sprog skriver man først måned og derefter dato, mens standarden på andre sprog – blandt dansk – er først at skrive datoen og herefter måneden.

Med det i mente er det ikke svært at forstå, at det kan skabe store misforståelser eksempelvis i forbindelse med lanceringen af et nyt produkt, hvis ikke datoformatet lokaliseres korrekt til målsproget.

Klokkeslæt

Ligesom med datoer, kan klokken også vises forskelligt fra land til land. På engelsk (både i USA og Storbritannien) går uret eksempelvis efter en 12-timers visning, dvs. klokken kan være enten 9 AM eller 9 PM, mens man på dansk kører efter et 24-timers format.

Igen kan de forskellige måder at udtrykke klokken på skabet nogle problemer, eftersom det ikke er alle, der er helt med på, hvornår der bruges henholdsvis AM og PM.

Derudover kan kildeteksten også angive et klokkeslæt for en anden tidszone end den, som måltekstens modtagere befinder sig. I den forbindelse vil det i langt de fleste tilfælde være fordelagtigt at lokalisere eksempelvis CST til CET.

Målesystem

Som du sikkert ved, er det ikke alle lande, der bruger det metriske målesystem, ligesom vi blandt andet gør i Danmark.

Så selvom måleenheder som centimer, meter, kilometer, gram, kilogram, liter, celsius osv. ligger lige til højrebenet for os, gælder det ikke nødvendigvis for andre lande, hvor der måles i tommer, fod, mil, pund, fahrenheit eller andet.

For at være sikker på at din marketingtekst bliver forstået, som den skal, er det en gode idé at lokalise eventuelle måleenheder, så de er tilpasset det lokale målesystem.

Tal

På dansk bruger vi punktum til at opdele tusinde (f.eks. 1.000) og komma i decimaltal (f.eks. 0,1). Sådan forholder det sig dog ikke på alle sprog. På engelsk er det eksempelvis standard at gøre det omvendt og bruge komma til opdele tusinde (f.eks. 1,000) og punktum i decimaltal (f.eks. 0.1).

Hvis du eksempelvis skal have oversat et produktkatalog med en masse priser, eller dit marketingmateriale på anden vis indeholder mange tal, er det om end endnu vigtigere at få tilpasset tallene til den lokale standard.

Valuta

Hvis du har til hensigt at sælge et produkt på et nyt marked, der ikke gør brug af den samme valuta, bliver du selvsagt nødt til at omregne valutaen, så potentielle købere af dit produkt ikke skal bruge tid og energi på selv at omregne priser fra én valuta til en anden.

Det handler kort sagt om at gøre din tekst så forståelig og genkendelig som overhovedet muligt for modtagerne af din tekst.

Brug COMUNICA til lokalisering af dine marketingtekster

På nuværende tidspunkt kan der vist ikke herske nogen tvivl om, hvor vigtigt lokalisering af marketingtekster er.

Hos COMUNICA er vi eksperter på området, og vi kan hjælpe dig med at udarbejde kreative tekster til dine marketingkampagner, der passer perfekt til både dit brand og det marked, du er interesseret i at indtage eller allerede er tilstede på.

Vi tager udgangspunkt i dit markedsføringsbudskab og tilpasser det – ikke blot til det lokale sprog, men også til den lokale kultur. Det kan være alt fra valutaer og måleenheder til internetadresser og ordsprog. Uanset hvad du efterspørger, sørger vi for, at dine marketingtekster ikke ser bearbejdede ud.

Du kan læse mere om, hvordan vi sikrer, at layoutet af dit marketingmateriale bliver, som du ønsker det, på vores side om Desktop Publishing (DTP).

Kontakt os, hvis det lyder som lige det, du har brug for, og så hjælper vi dig med at virke stedkendt, når du skal indtage nye markeder.