Dansk engelsk oversættelse

Vores engelske modersmålsoversættere, din kvalitetsgaranti

Kulturforståelse i højsædet

Det er ingen sag at studere og lære et fremmedsprogs grammatiske forhold, men at forstå og tilegne sig en anden kultur, er vanskeligere end som så. Dansk engelsk oversættelse af høj kvalitet kræver ikke kun at ordene oversættes og grammatikken er på sin plads, det indebærer også, at teksten forstås i rette kontekst og i forhold til den kultur, som oversættelsen skal indgå i. Derfor bør din oversættelse oversættes af en modersmålsoversætter, som behersker det oversatte sprog til fulde og forstår de indgroede værdier og normer i den pågældende kultur.

Det autentiske niveau

Den gode oversættelse og kulturforståelse går hånd i hånd: Kultur er et kompliceret fænomen, og for en udenforstående vil der altid være kulturelle nuancer, der ikke opfanges og opfattes, og det er netop det, der kan være problemet, når man beskæftiger sig med sprog. Ved at benytte dig af modersmålsoversættere får du et resultat, som er tilpasset det land, du ønsker at kommunikere til, idet modersmålsoversætteren besidder de sproglige samt kulturelle kompetencer, der skal til for at opnå det autentiske niveau. Med en engelsk modersmålsoversætter, som forstår de kulturelle normer og værdisæt i sit hjemland, fremstår den dansk engelske oversættelse, som var den oprindeligt skrevet af en indfødt. Bedre lokaliseret og mere autentisk bliver det ikke!

Alle forstår da engelsk!

Gårsdagens dokumentar på den amerikanske tv-kanal National Geographic var vældig interessant. Dagens online-møde med de engelske kunder var en yderst tilfredsstillende samtale med plads til humor, ligesom det plejer at være. Der blev talt og grinet natten lang med det britiske ægtepar på sidste års ferie på Tenerife. Jo, vi danskere besidder et ret højt niveau i engelsk og har generelt ikke de store problemer med at kommunikere, når vi bevæger os uden for de danske grænser, men det betyder ikke, at vi forstår den engelske kultur til punkt og prikke. En dansk engelsk oversætter har engelsk som modersmål og behersker derfor det oversatte sprog fuldt ud i dets kulturelle kontekst og kan derfor levere dansk engelske oversættelser af høj kvalitet. På denne måde øger du din chance for at nå ud til din målgruppe, da sproget tilpasses kulturen, hvilket skaber troværdighed, autenticitet og god respons. Så vælger du en engelsk modersmålsoversætter næste gang?