Dansk til spansk oversættelse

Omkring 477 millioner mennesker verden over taler spansk som modersmål, og spansk er officielt eller nationalsprog i 21 lande fordelt over en række kontinenter over hele kloden. Hvis du skal have lavet en dansk til spansk oversættelse er det derfor væsentligt at vide, hvem målgruppen er, for der er stor forskel på måden at tale spansk på i de forskellige lande. I Spanien, som jo ligger nærmest Danmark, kaldes sproget castellano, mens langt størstedelen af de spansktalende bor i Latinamerika, og her har hvert land sin måde at udtrykke sig på.

Helt generelt for alle de spansktalende lande er, at det spanske skriftsprog er langt mere formelt end det danske. Hvor vi i Danmark godt kan lide at bryste os af at ”gå ind folk med træsko på”, er det ikke altid en tilgangsform, der fungerer lige godt på andre sprog. På dansk vil vi som regel gerne gå lige til sagen, men kunsten i en dansk til spansk oversættelse er netop ikke sådan lige at gå til makronerne, fordi det kan ofte enten misforstås eller bare virke direkte uhøfligt.

På spansk er udenomssnak og omsvøb ikke nogen dårlig ting – hver ting til sin tid, og indledende sætninger og høflige fraser er ikke sådan at kimse af. Der skal i det hele taget ofte bruges mange flere ord på spansk til at beskrive tingene, så i en dansk til spansk oversættelse kan den spanske tekst godt blive noget længere end den danske. Samtidig er der nogle af de danske høflige formuleringer, såsom ”tak for mad” og ”tak for sidst/i går/denne gang” som vil lyde helt fjollede på spansk. På samme måde kan den danske ironiske humor være svær at oversætte direkte til spansk, hvor det i nogle tilfælde kan være upassende og støde folk på manchetterne.

Derudover er det i en dansk til spansk oversættelse vigtigt at få de rette tiltaleformer på plads. Generelt bruges usted, der svarer til det danske De, i en lang række situationer. Det kan for os danskere virke temmelig gammeldags, fordi vi efterhånden sjældent er ”Des” med nogen, undtagen kongefamilien og nyhedsværterne på TV2, men på spansk handler det om at vise respekt og høflighed, så især i forretningssammenhænge kan det være vigtigt at holde på formerne. Der er i det hele taget en mere formel forretningskultur i både Spanien og Latinamerika, og det afspejles helt klart i sproget, hvilket er vigtigt at tage højde for, når der oversættes fra dansk til spansk.