Dansk-spansk og spansk-dansk oversættelse

Spansk er det næst mest talte sprog i verden, og det anslås, at omkring 477 millioner mennesker har sproget som modersmål. Desuden er spansk det officielle sprog eller nationalsproget i 21 lande fordelt over en række kontinenter over hele kloden.

Der er selvfølgelig først og fremmest fokus på den version, der tales i Spanien, som kaldes castellano, men i Latinamerika, hvor langt størstedelen af de spansktalende bor, har de enkelte lande hver især også helt forskellige bud på, hvordan sproget skal tales.

Fælles for dem alle er, at det spanske skriftsprog i forhold til dansk kan synes noget tungt og vævende.

Sætninger på spansk kan hurtigt blive lange og knudrede, så en af udfordringerne i forbindelse med spansk til dansk og dansk til spansk oversættelse er at få sproget til at flyde og gøre det helt klart, hvad teksten handler om.

Spansk-dansk oversættelse: Kom nu til sagen!

Det danske skriftsprog er meget mere konkret og håndgribeligt end det spanske. Vi vil gerne have svesken på disken! Hvad handler teksten egentligt om? Ingen udenomssnak eller katten om den varme grød.

Hvis det tager for lang tid at komme til sagen, kan det virke som om, der stikker noget under, eller vi får bundet noget på ærmet.

Så det, der på spansk er almindelig høflighed og indledende fraser, kan på dansk virke kunstigt, mistænksomt og langstrakt.

I en spansk til dansk oversættelse skal der selvfølgelig tages højde for, at dansk er et ret uformelt og direkte sprog sammenlignet med spansk. Faktisk i en sådan grad at tre-fire linjer på spansk i nogle tilfælde kan oversættes til én enkelt linje på dansk!

Et eksempel på det er brugen af por favor, der er en helt fast bestanddel af spansk:

På dansk har vi ikke rigtig noget ord for por favor, og i nogle tilfælde kan det lyde helt påtaget at skrive sætninger som “vær så venlig at trykke på knappen” eller “tryk venligst på knappen”.

Så kan det være bedre i en spansk til dansk oversættelse bare at gå direkte til sagen og skrive sætningen uden omsvøb – nemlig kort og kontant “tryk på knappen”.

Samtidig er der nogle af de høflige danske formuleringer, såsom “tak for mad” og “tak for sidst/i går/denne gang”, som kommer til at lyde helt fjollede på spansk.

Dansk-spansk oversættelse: Husk at holde på formerne!

Hvor vi i Danmark godt kan lide at bryste os af at “gå ind i folk med træsko på”, er det ikke altid en tilgangsmåde, der fungerer lige godt på andre sprog.

På dansk vil vi som regel gerne gå lige til sagen, men kunsten i en dansk til spansk oversættelse er netop ikke sådan lige at gå til makronerne, da det kan ofte enten misforstås eller bare virke direkte uhøfligt.

På spansk er udenomssnak og omsvøb nemlig ikke nogen dårlig ting – hver ting til sin tid, og indledende sætninger og høflige fraser er ikke sådan at kimse af.

Der skal i det hele taget ofte bruges mange flere ord på spansk til at beskrive tingene, så i en dansk til spansk oversættelse kan den spanske tekst godt blive noget længere end den danske.

Tiltaleformer og høflighed i spansk-dansk/dansk-spansk oversættelse

Som vi allerede har slået fast, er det spanske sprog generelt meget mere formelt end det danske. Det betyder også, at man i visse situationer bør bruge den høflige tiltaleform usted (det danske De) – noget som på dansk nærmest er gledet helt ud af sproget og kan virke meget gammeldags. De eneste, vi efterhånden er “Des” med i Danmark, er kongefamilien.

Men på spansk er det en måde at vise respekt på og være høflig på, og især i forretningssammenhænge er det vigtigt at holde på formerne, selvom det for os mod nord kan virke lidt fjollet med al den højtidelighed.

Det er med andre ord vigtigt at have øje for høflighedsniveauet, så den dansk-spanske oversættelse ikke kommer til at træde nogen over tæerne, og den spansk-danske oversættelse ikke kommer til at virke helt floromvunden.

Forskelle på spansk fra Spanien og Latinamerika

Når du skal oversætte fra dansk til spansk, er det vigtigt at kende din målgruppe: Er teksten målrettet Spanien eller et af de spansktalende lande i Latinamerika?

Oversættelse fra og til spansk til og fra dansk kan variere, alt efter hvor du er i verden. Der kan nemlig være stor forskel på det spansk, der bliver skrevet og talt i henholdsvis Spanien og Latinamerika, selvom de alle officielt har det samme nationalsprog.

Mange steder i Latinamerika siger man eksempelvis normalt Ustedes (det danske “Dem”), når du taler til mere end én person, mens man i Spanien ville sige vosotros.

Det er dermed ret væsentligt at vide, når du eksempelvis skal have oversat et nyhedsbrev fra dansk til spansk, om din målgruppe befinder sig i Latinamerika eller Spanien, så du kan agøre, om det er den ene eller den anden form, der skal bruges.

Derudover bruger mange af de spansktalende lande i Latinamerika forskellige ord, end de gør i Spanien. Nedenfor kan du se en liste over et lille udpluk af nogle af disse ord:

Dansk Spansk Latinamerikansk
Bil Coche Carro
At køre Conducir Manejar
Briller Gafas Lentes
At skynde sig Darse prisa Apurarse
Juice Zumo Jugo
Strømper Calcetines Medias
Penge Dinero Plata
Reklamation Reclamación Reclamo
Varer Mercancías Mercanderías

Kulturelle forskelle i dansk-spansk og spansk-dansk oversættelse

Når du oversætter fra spansk til dansk og fra dansk til spansk, er det ikke bare sproget, du skal være opmærksom på – de kulturelle forskelle er mindst lige så vigtige.

Alle, der kender bare lidt til den spanske kultur, ved, at spaniere generelt tager tingene mere afslappet, end vi gør i Danmark. Alt foregår bare i et lidt langsommere tempo i Spanien.

Det giver eksempelvis ikke mening at spørge en spanier, om I kan mødes til aftensmad kl. 19.30 og så faktisk forvente, at vedkommende møder op til tiden. Sandsynligheden for, at spaniere ankommer en time senere end aftalt, er nemlig ret stor. Derudover er det selvfølgelig også vigtigt at tage højde for, at spaniere normalt ikke spiser aftensmad før kl. 21.00 – så uanset hvad ville du nok have svært ved at få den aftale i hus.

Hvis det skal være så besværligt at arrangere noget så simpelt som aftensmad med en spanier, kan du nok kun forestille dig, hvor udfordrende det kan være at oversætte komplekse tekster fra spansk til dansk og fra dansk til spansk.

Uden et grundigt kendskab til forskellene mellem den danske og spanske kultur, kan oversætteren risikere at lave mangelfulde oversættelser.

Nogle gange skal en tekst af kulturelle eller sproglige årsager nærmest skrives helt om for, at den kan passe til målgruppen.  

Humor, hygge og kulturspecifikke ord

Den danske ironiske humor, som vi har så kær, kan være svær at oversætte direkte til spansk, og i nogle tilfælde kan det endda virke upassende og støde folk på manchetterne.

Noget andet, der ikke direkte kan oversættes til spansk (og mange andre sprog, for den sags skyld), er “hygge”.

På samme måde rummer spansk mange ord og gloser, vi ikke kender på dansk. Tag for eksempel det spanske verbum estrenar, der betyder noget så specifikt som at tage sit nye tøj på for første gang.

Hvis en hel tekst på dansk eller spansk består af kulturspecifikke ord, skal oversætteren altså på kreativ vis omdanne teksten, så den ikke lider betydningstab.

Oversættelse af juridiske tekster fra dansk til spansk

Hvis du skal oversætte juridiske tekster fra dansk til spansk, er det langt fra nok kun at have kendskab til de forskellige sprogs opbygning og landenes kulturer – det er også nødvendigt at have et stort kendskab til retssystemet, hvad end det er i Spanien eller Latinamerika.

Selvom de spansktalende i Latinamerika og Spanien i store træk deler sprog, betyder det ikke, at deres retssystemet i eksempelvis Spanien, Colombia og Argentina nødvendigvis minder om hinanden.

Derfor er det vigtigt at bruge en oversætter, der har indgående kendskab til det pågældende lands juridiske systemer og generelle lovgivning, så du kan undgå fejl, der i værste fald kan få fatale konsekvenser.

Hos Comunica arbejder vi sammen med autoriserede oversættere, der både kan oversætte juridiske dokumenter til en spansk og latinamerikansk kontekst.

COMUNICA: professionel oversættelse fra spansk til dansk og dansk til spansk

Det kan være vanskeligt at finde en kyndig oversætter fra dansk til spansk og omvendt. Eftersom alle i princippet kan kalde sig oversættere, kan det være svært at vide om den, du vælger, er til at stole på.

Hos COMUNICA giver vi dig dog vores garanti for, at din spansk-danske eller dansk-spanske oversættelse foretages af erfarne og professionelle oversættere.

Vi tilbyder alt fra autoriserede oversættelser til oversættelse af medicinske og tekniske tekster. Derudover er vi stærke indenfor marketing og SEO, og vi hjælper dig gerne med at få oversat din hjemmeside fra dansk til spansk eller den anden vej rundt!