Spansk til dansk oversættelse

Spansk er det næst mest talte sprog i verden, og det anslås, at omkring 477 millioner mennesker har sproget som modersmål. Der er selvfølgelig først og fremmest den version af spansk, der tales i Spanien og som kaldes castellano, men i Latinamerika, hvor langt størstedelen af de spansktalende bor, har de enkelte lande hver især også helt forskellige bud på hvordan sproget skal tales. Fælles for dem alle er, at det spanske skriftsprog i forhold til dansk kan synes noget tungt og vævende. Sætningerne kan være lange og knudrede, så udfordringen i en spansk til dansk oversættelse er at få sproget til at flyde og gøre det helt klart hvad teksten handler om.

Det danske skriftsprog er nemlig meget mere konkret og håndgribeligt. Vi vil gerne have svesken på disken! Hvad handler det om? Ingen udenomssnak eller katten om den varme grød. Hvis det tager for lang tid at komme til sagen, kan det virke som om der stikker noget under, eller vi får bundet noget på ærmet. Så det der på spansk er almindelig høflighed og indledende fraser, kan på dansk virke helt kunstigt og langstrakt. Det skal der tages højde for i en spansk til dansk oversættelse.

Dansk er nemlig ret uformelt og direkte i forhold til spansk, så tre-fire linjer på spansk kan faktisk i nogle tilfælde oversættes til én enkelt linje på dansk! Et eksempel på det er brugen af por favor, der er en helt fast bestanddel af spansk. På dansk har vi jo ikke rigtig noget ord for det, og i nogle tilfælde kan det lyde helt påtaget at skrive sætninger som ”vær så venlig at trykke på knappen” eller ”tryk venligst på knappen”. Så kan det være bedre i en spansk til dansk oversættelse bare at gå direkte til sagen og skrive sætningen uden omsvøb, nemlig kort og kontant ”tryk på knappen”.

På samme måde i forhold til tiltaleformer. På spansk er sproget meget mere formelt, og i mange situationer bruges den høflige tiltaleform usted, altså De, noget som på dansk nærmest er gledet helt ud af sproget og kan virke meget gammeldags. Men på spansk er det en måde at vise respekt på og være høflig, og især i forretningssammenhænge er det vigtigt at holde på formerne, selvom det for os mod nord kan virke lidt fjollet med alt den højtidelighed. Derfor er det vigtigt i en spansk til dansk oversættelse at få fortolket høflighedsniveauet, så den danske tekst ikke kommer til at virke helt floromvunden, fordi det spanske smitter af.