Svensk dansk oversættelse

Mange danskere tænker sikkert, at de sagtens kan forstå og læse svensk, og at svensk-dansk oversættelse dermed er en overflødig opgave. Det er korrekt, at svensk og dansk på mange måder minder om hinanden, men der er dog alligevel en del forskelle, man bør være opmærksom på. Forestil dig, at du har modtaget et vigtigt dokument, som det er afgørende at du læser og forstår, men det er skrevet på svensk. Du forstår muligvis 90 % af den svenske tekst, men hvad nu hvis de vigtige detaljer ligger i de sidste 10 %?

Der er også flere fælder i det svenske sprog, blandt andet de såkaldte ”falske venner”. Det er svenske ord, der minder om eller ligefrem er identiske med danske ord, men langt fra betyder det samme. F.eks. det svenske ord glasögon, som umiddelbart minder om det danske ord ”glasøje”, men altså betyder briller på svensk. De svenske ord svans og mås er identiske med nogle af de sjovere ord i det danske sprog, mens de faktisk har de helt almindelige betydninger ”hale” og ”måge” på svensk. Derfor kan du godt ende med at have ordbogen fremme en del gange i løbet af gennemlæsningen af en svensk tekst. Eller måske står du overfor markedsføringen af et svensk produkt på det danske marked? Så er det bestemt en god idé at benytte dig af svensk-dansk oversættelse, da en dansker nok vil undre sig en del, hvis disse ”falske venner” optræder i en tekst.

Bøjningen af de svenske ord kan også give anledning til misforståelser. En dansker kan måske ikke umiddelbart se, om et substantiv på svensk står i ental eller flertal, eller om et verbum er bøjet i nutid eller datid. Selvom der generelt er overensstemmelse mellem bøjningen af substantiver, er der også nogle faldgruber. Et eksempel er ordet barn, der er identisk på svensk og dansk. På dansk hedder det som bekendt børnene i bestemt flertal, men på svensk hedder det barnen, hvilket af en dansker let kan forveksles med det danske barnet, som jo er ental.

Derfor er det en rigtig god idé at få professionel hjælp i form af oversættelse fra svensk til dansk, uanset om du skal markedsføre et produkt i Danmark eller bruge en svensk tekst internt i din virksomhed. En professionel oversætter vil være opmærksom på de nævnte sproglige forskelle mellem svensk og dansk, så du kan henvende dig præcist og målrettet til nuværende og potentielle danske kunder og undgå uheldige misforståelser.