Post-editing (efterredigering) af maskinoversættelse

Post-editing af maskinoversættelse, også kendt som efterredigering eller MTPE (Machine Translation Post Editing), er en stadig mere populær service i oversættelsesbranchen. Udover almindelig maskinoversættelse tilbyder COMUNICA en række efterredigeringstjenester. Læs videre for at lære mere om post-editing, forskellene mellem de tjenester, vi tilbyder, og fordelene ved at anvende maskinoversættelse.

Hvad er post-editing af maskinoversættelse?

Post-editing af maskinoversættelse kombinerer effektiviteten af maskinoversættelse med indsigt og forståelse fra en menneskelig oversætter. En tekst oversættes først automatisk ved hjælp af et maskinoversættelsesværktøj, der trækker på et stort korpus bestående af eksisterende menneskelige oversættelser og neurale teknologier. Resultatet gennemgås derefter af en professionel og menneskelig sprogkyndig, der omhyggeligt kan tjekke teksten for fejl og foretage de nødvendige rettelser for at forbedre klarheden, læsbarheden og kvaliteten af den endelige oversættelse. Ved at kombinere menneskets og maskinens kræfter på denne måde kan tekster oversættes både hurtigere og billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Post-editing har eksisteret siden maskinoversættelsens begyndelse, og mange bureauer har længe tilbudt denne service. Det er dog først inden for det sidste årti, at post-editing er blevet set som et holdbart alternativ. Dette skyldes fremskridt inden for maskinoversættelse, som har løst nogle af de tidligere problemer, for eksempel at man kun kunne oversætte korte tekststykker ad gangen uden henvisning til en bredere kontekst. Takket være disse fremskridt kan maskinoversættelse i dag (i mange tilfælde) bruges til at producere brugbare dokumenter, som professionelle lingvister kan bygge videre på.

Ved hjælp af moderne teknologi kan maskiner oversætte store tekstmængder på en brøkdel af den tid, det ville tage et menneske at oversætte den samme mængde tekst. Den maskinoversatte tekst gennemgås efterfølgende af en sprogkyndig, som går ned i tekstens detaljer og retter problemer, som maskinen måske ikke har kunnet løse på egen hånd. Dette kan omfatte ændring af visse ord, hvis maskinen har misforstået betydningen af et udtryk, eller metaforer og idiomer, som maskinen har oversat bogstaveligt.

Forskellige grader af post-editing

COMUNICA tilbyder tre forskellige former for efterredigering. Disse er:

 1. Let efterredigering (light post-editing)
 2. Fuld efterredigering (full post-editing)
 3. Fuld efterredigering med revision (full post-editing + revision)

Hvilken grad af post-editing der er bedst for dig, afhænger af en række forskellige faktorer, herunder kvaliteten af MT-outputtet og formålet med din tekst. Andre overvejelser som budgetbegrænsninger og forestående deadlines kan også påvirke din beslutning. Nedenfor kan du se en tabel, der opsummerer de vigtigste forskelle mellem de ovenfornævnte former for post-editing, efterfulgt af en mere komplet beskrivelse.

  Let efterredigering Fuld efterredigering Efterredigering + revision
Indholdstyper
 • Uformelle og interne dokumenter
 • Brugergenereret indhold
 • Supportsager og ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • Analyse af store datasæt
 • Tekniske manualer og dokumentation
 • Finansielle rapporter og forretningsdokumenter
 • E-læringsmaterialer
 • Hjælpeartikler
 • Marketing- og reklamematerialer
 • Juridiske dokumenter
 • Medicinsk og videnskabeligt indhold
 • Lokalisering af hjemmesider og apps
 • Officielle dokumenter
Kvalitet ⭐⭐ ⭐⭐⭐
Pris 💲 💲💲 💲💲💲
Tid 🏁 🏁🏁 🏁🏁🏁

Let efterredigering (light post-editing)

Let efterredigering (på engelsk: light post-editing) er, når den menneskelige korrekturlæser begrænser sine rettelser til væsentlige ændringer, som er nødvendige for, at teksten kan forstås. Dette omfatter blandt andet stave- eller grammatikfejl samt fejl, som i høj grad hindrer forståelsen eller formidler en anden betydning end kilden. Målet er at skabe en tekst, der er forståelig snarere end fejlfri. Kvaliteten af let efterredigerede maskinoversættelser er generelt lavere end det, man ville få fra en direkte menneskelig oversættelse. Syntaksen vil ligge tæt op ad kildetekstens, og en grad af nuancering vil gå tabt. Denne form for post-editing egner sig derfor primært til store tekstmængder, der ikke er forretningskritiske. Kundeanmeldelser på en webshop eller interne e-mails er begge eksempler på egnede teksttyper.

Fuld efterredigering (full post-editing)

Fuld efterredigering (på engelsk: full post-editing) indebærer en mere grundig korrekturlæsning, som har til formål at hæve den samlede kvalitet af teksten. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at foretage mere omfattende ændringer for at fremhæve nuancer udeladt af maskinen eller genindføre en sammenhængende og ensartet stil i teksten. I stedet for blot at rette åbenlyse fejloversættelser vil korrekturlæseren gøre større anstrengelser for mere nøje at afstemme den præcise betydning af oversættelsen med kildeteksten og sikre, at idiomer og vendinger oversættes og lokaliseres til den relevante kultur.

Kvaliteten af en fuldt efterredigeret maskinoversættelse vil derfor være højere end en let efterredigering, men det vil stadig ikke helt matche kvalitetsniveauet af en direkte menneskelig oversættelse. Korrekturlæseren er stadig bundet af den struktur, maskinen har produceret, hvilket spænder ben for en mere kreativ eller fri tilgang, der kan være nødvendig for at oversætte en tekst både nøjagtigt og naturligt.

Efterredigering + revision

Vores service, som består af fuld efterredigering med revision, er det samme som fuld efterredigering, men inkluderer også et sidste revisionsstadie. Formålet er at øge kvaliteten endnu mere og producere tekster, der er egnede til ekstern kommunikation, såsom marketingtekster eller e-mails til kunder.

Den ekstra revisionsfase gør det muligt at involvere en specialiseret lingvist i projektet, for eksempel en medicinsk eller juridisk oversætter. På denne måde kan vi sikre, at teknisk fagsprog og terminologi oversættes korrekt, hvilket åbner op for brugen af maskinoversatte tekster inden for højt specialiserede områder. Den endelige korrekturlæser vil også sørge for at adressere alle grammatiske fejl og kulturelle problemstillinger, så den færdige oversættelse fremstår, som om den oprindeligt blev skrevet på målsproget.

Hvad er fordelene ved post-editing?

De primære fordele ved post-editing er, at brugen af maskinoversættelse gør det muligt for den menneskelige oversætter at blive mere effektiv og producere flere ord, end det ellers ville være muligt. Det betyder, at oversættelser kan leveres hurtigere og til en lavere pris.

Dette gavner blandt andet virksomheder og enkeltpersoner, som tidligere ikke har haft mulighed for at oversætte deres indhold. For eksempel kan en uafhængig forfatter eller blogger, der tidligere ikke havde plads i budgettet til at oversætte sine artikler, nu få sit indhold maskinoversat og efterredigeret til en billigere pris. Eller en stor detailhandler, der tidligere vurderede, at omkostningerne ved at oversætte brugeranmeldelser oversteg de potentielle fordele, kan nu få dette indhold maskinoversat og efterredigeret hurtigt og effektivt.

Pris pr. ord for post-editing af maskinoversættelse

Prisen pr. ord for post-editing afhænger af forskellige faktorer. Den mest afgørende faktor er kvaliteten af den indledende maskinoversættelse. Maskinoversættelsesværktøjer håndterer visse sprogpar bedre end andre, og kvaliteten af din kildetekst vil også spille en rolle her. Kildetekster med stavefejl og lange sætninger er mindre tilbøjelige til at producere gode maskinoversættelser end gennemredigerede og præcise tekster.

For det andet påvirkes priserne for post-editing af den type service, du ønsker. Let efterredigering er naturligvis billigere end fuld efterredigering, mens efterredigering plus revision koster mest. Juridiske, medicinske og tekniske tekster vil også koste mere, da disse kræver specialiserede lingvister, som ofte er dyrere, samt en mere grundig korrekturlæsning.

Hvis du overvejer post-editing af maskinoversættelse til dit næste oversættelsesprojekt, vil vi meget gerne gennemgå de forskellige muligheder og hjælpe dig med at træffe det bedste valg med udgangspunkt i dine sprogpar og indholdstyper. Du er mere end velkommen til at kontakte os eller bruge vores onlineformular til at anmode om et tilbud.