Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik indeholder oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside (http://www.comunicatranslations.com). Dette inkluderer oplysninger, som du måtte give til os via hjemmesiden, når du anmoder om oplysninger, tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller når du giver os dine kontaktoplysninger via formularen til formålet.

Når du giver os sådanne oplysninger informerer vi dig om, at vores tjenester ikke kan stilles til rådighed for personer, der ikke kan give deres samtykke i henhold til lovgivningen. Når du indsender formularerne til os, garanterer du samtidig, at du er i stand til at give dit samtykke.

I det følgende informerer vi dig om databeskyttelsespolitikken for: Comunica.DK-Translations, S.L.

1. Dataansvarlig

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige virksomhed:

Comunica.DK-Translations, S.L. med momsnummer: ESB93089464 og adresse: Calle Skandia 2, 29640 Fuengirola, Malaga og telefonnummer +34 952 469 807. E-mailadresse: info@comunicatranslations.com

Registreret i handelsregistret i Malaga den 27. oktober 2010 i bind 4811, bog 3719, folio 198, afsnit 8, side MA106890, første indskrift.

Comunica.DK-Translations, S.L. er den dataansvarlige (i det følgende betegnet “vi” eller “vores).

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?

I den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) defineres personoplysninger som alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dette omfatter ikke anonyme eller procentvise data.

Personoplysninger kan indsamles direkte fra den registrerede og vil blive behandlet fortroligt og indarbejdet i den dataansvarliges tilsvarende aktiviteter, som ejes af Comunica.DK-Translations, S.L.

På vores hjemmeside kan vi behandle visse typer af personoplysninger, herunder:

 • Identitetsdata såsom navn.
 • Kontaktoplysninger såsom e-mailadresse.

Vi indsamler ikke data vedrørende særlige kategorier af personoplysninger (oplysninger vedrørende din etniske eller racemæssige oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskab af fagforeninger eller oplysninger om dit helbred samt dine genetiske eller biometriske data).

Hvis du bliver bedt om at udlevere personoplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i kontrakten mellem os, og du nægter at udlevere sådanne oplysninger til os, kan vi muligvis ikke opfylde kontrakten eller levere tjenesten, og du skal give os besked herom på forhånd.

3. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi bruger følgende metoder til at indsamle personoplysninger:

 • Via formularen på vores hjemmeside og via e-mail, telefonisk eller pr. post, når:
  • du anmoder om oplysninger om vores tjenester
  • du indgår en kontrakt om levering af vores tjenester
  • du anmoder om et tilbud
  • du abonnerer på en af vores tjenester eller publikationer
  • du sender os dine kommentarer.

For at sikre kvaliteten af vores portal forbeholder vi os retten til at afvise registreringsanmodninger eller suspendere eller annullere en tidligere accepteret registrering, hvis den ikke opfylder disse krav eller andre gældende love eller bestemmelser. I dette tilfælde vil vi forsøge at begrunde vores beslutning, men vi kan ikke altid garantere dette.

 • Gennem teknologi eller automatiserede interaktioner: På vores hjemmeside kan vi automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, din browsingadfærd og dine brugsmønstre. Disse data indsamles via cookies eller lignende teknologier. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse vores cookiepolitik her.
 • Gennem tredjeparter:
  • Google: Analytiske data eller søgedata. Uden for Den Europæiske Union.

 4. Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine oplysninger.

Vi behandler almindeligvis dine personoplysninger i følgende situationer:

 • Formalisering af en kontrakt mellem DK-Translations, S.L. og dig.
 • Når du giver dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger.
 • Når vi skal bruge dine oplysninger til at overholde vores juridiske eller lovmæssige forpligtelser.
 • Når dine oplysninger er nødvendige med hensyn til vores eller en tredjeparts legitime interesser.

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at sende en e-mail til info@comunicatranslations.com eller ved at læse afsnittet om udøvelse af rettigheder nedenfor.

Herunder har vi inkluderet en tabel, der viser, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt retsgrundlaget for denne behandling. Du kan også se, hvilke typer af personoplysninger vi behandler. Vi kan behandle visse personoplysninger af andre lovmæssige årsager. Hvis du ønsker oplysninger om dette, bedes du sende en e-mail til info@comunicatranslations.com.

Formål

Type af data

Retsgrundlag for behandling

For at anmode om oplysninger via kontaktformularen

–          Navn

–          E-mailadresse

 

Samtykke fra den registrerede

 Kommerciel kommunikation: Du vil kun modtage kommunikation i følgende tilfælde:

 • Hvis du har bedt os om oplysninger, eller hvis du har indgået en kontrakt med os i forbindelse med et produkt eller en tjeneste.
 • Hvis du har givet os dine oplysninger ved at afkrydse feltet til dette formål i vores formular.
 • Forudsat at du ikke har givet udtryk for, at du ikke længere ønsker at modtage denne kommunikation fra os.

Vi indhenter dit udtrykkelige samtykke, før vi sender dig nogen form for kommerciel kommunikation, og du kan til enhver tid anmode om, at vi stopper med at sende dig kommunikation, ved at skrive til os på info@comunicatranslations.com.

Når du fravælger vores kommunikation, vil dine personoplysninger fortsat blive gemt i henhold til den kontrakt, du har indgået, med henblik på at overholde lovmæssige krav.

Formål: Vi vil kun bruge dine oplysninger til de formål, hvortil vi har indsamlet dem, medmindre vi med rimelighed mener, at vi bør bruge dem til et andet formål. I dette tilfælde vil vi give dig besked på forhånd, så du er informeret om retsgrundlaget for behandlingen, og altid forudsat at formålet er foreneligt med det oprindelige formål.

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, og for at afgøre de eventuelle ansvarsområder, der kan opstå i forbindelse med dette formål samt behandlingen af oplysningerne. De bestemmelser vedrørende opbevaringsperiode, der er angivet i de forskellige forordninger, finder anvendelse i det omfang, det er nødvendigt for den aktuelle behandling.

Abonnentoplysninger, der modtages via e-mail eller via formularen: Fra det øjeblik brugeren tilmelder sig, og indtil vedkommende afmelder sig.

6. Mindreårige

Comunica.DK-Translations, S.L. giver ikke mindreårige under 14 år tilladelse til at udlevere deres personoplysninger via de metoder, der stilles til rådighed på denne hjemmeside (bestillingsformularen, kontaktformularen eller via e-mail). Derfor skal personer, der udleverer personoplysninger ved hjælp af disse metoder, formelt erklære, at de er fyldt 14 år, og Comunica.DK-Translations, S.L. fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med overtrædelser af denne betingelse.
Hvis dit barn under 14 år har udleveret personoplysninger til Comunica.DK-Translations, S.L., bedes du kontakte Comunica.DK-Translations, S.L. for at anmode om udøvelse af dine rettigheder.

I de tilfælde, hvor tjenester tilbudt af Comunica.DK-Translations, S.L. henvender sig til mindreårige under 14 år, vil der blive stillet tilstrækkelige midler til rådighed til indhentelse af tilladelse fra den mindreåriges forældre eller værger.

7. Udøvelse af databeskyttelsesrettigheder

Hvordan udøves disse rettigheder? Brugere kan sende post til Comunica.DK-Translations, S.L.’s forretningsadresse eller sende en e-mail til info@comunicatranslations.com, i begge tilfælde med en fotokopi af deres ID eller et andet lignende identifikationsdokument, for at anmode om udøvelse af følgende rettigheder:

 • Indsigt i dine personoplysninger: Du kan spørge, om DK-Translations, S.L. bruger dine personoplysninger.
 • For at anmode om deres berigtigelse i tilfælde af at de ikke er korrekte, eller for at udøve retten til at blive glemt med hensyn til oplysningerne.
 • For at anmode om begrænsning af behandling, således at dine oplysninger kun opbevares af DK-Translations, S.L. med henblik på udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • For at gøre indsigelse mod behandling af oplysningerne: DK-Translations, S.L. tillader, at oplysningerne behandles på den måde, du angiver, medmindre oplysningerne stadig skal behandles af legitime årsager eller med henblik på udøvelse eller forsvar af mulige retskrav.
 • For at anmode om dataportabilitet: Hvis du ønsker, at dine oplysninger skal behandles af en anden virksomhed, vil DK-Translations, S.L. muliggøre overførslen af dine oplysninger til den nye dataansvarlige.

Du kan bruge de modeller, som den spanske databeskyttelsesmyndighed (AEPD) stiller til rådighed for dig, til at udøve ovennævnte rettigheder: Her

Krav til AEPD: Hvis du mener, at der er et problem med den måde, hvorpå Comunica.DK-Translations S.L. behandler dine oplysninger, kan du rette dine krav til den spanske databeskyttelsesmyndighed: Agencia Española de Protección de Datos.

Vi vil bede dig om specifikke oplysninger, der hjælper os med at bekræfte din identitet og garantere din ret til indsigt i dine personoplysninger (eller udøvelsen af de øvrige rettigheder, der er nævnt ovenfor). Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at personoplysninger ikke videregives til nogen, der ikke har ret til at modtage dem.

Alle anmodninger vil blive behandlet inden for den angivne lovbestemte periode på én måned. Det kan dog tage os mere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks. I dette tilfælde vil vi underrette dig herom og holde dig opdateret.

8. Datakommunikation: levering af tjenester

Det er muligt, at vi i forbindelse med leveringen af vores tjenester kan have brug for assistance fra tredjeparter, som kun behandler oplysningerne med henblik på at levere den aftalte tjeneste, og med hvem vi har de tilsvarende foranstaltninger til at sikre dine rettigheder:

 • Tjenesteudbydere, der leverer tjenester til informationsteknologi og systemadministration.
 • Professionelle rådgivere, herunder advokater og forsikringsgivere, der yder service og konsulentbistand inden for bankvirksomhed, jura, forsikring og bogføring.

Alle de dataansvarlige, vi overfører dine data til, respekterer fortroligheden af dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med GDPR.

Vi tillader kun sådanne databehandlere at behandle dine data til bestemte formål og i overensstemmelse med vores anvisninger. Af hensyn til gennemsigtigheden kan du dog anmode om en liste over de virksomheder, der leverer tjenester til os, ved at sende en e-mail til: info@comunicatranslations.com

9. Datasikkerhed

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger ved et uheld går tabt, behandles eller tilgås på en uautoriseret måde, eller at de ændres eller videregives. Desuden begrænser vi adgangen til dine personoplysninger, så kun de medarbejdere, entreprenører og andre tredjeparter, som har et forretningsmæssigt behov for at kende disse oplysninger, har adgang til dem. De vil kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores anvisninger, og de vil være underlagt tavshedspligt.

Vi har indført procedurer til håndtering af enhver formodet krænkelse af dine personoplysninger, og vi underretter dig og tilsynsmyndigheden i tilfælde af et sikkerhedsbrud, jf. artikel 33 og 34 i GDPR.