Teknisk oversættelse

Teknisk oversættelse er en meget krævende disciplin. Oversætteren skal ikke blot mestre mindst to forskellige sprog til perfektion, men også have indgående viden om den teknik og branche, der beskrives i teksten. Og er der enkelte ting, som oversætteren ikke er helt sikker på, skal han eller hun kunne lave den nødvendige research de rigtige steder. Når du går på jagt efter en teknisk oversætter, er det altså ikke nok at finde en person, der er dygtig til sprog – vedkommende skal også have teknisk knowhow og kunne forstå jeres fagspecifikke termer og formuleringer. Forestil dig eksempelvis, at din virksomhed har brugt en masse tid og ressourcer på at udfærdige en brugermanual til et af jeres produkter. Dit team har anvendt de helt rigtige branchespecifikke termer og formuleret teksten, så instruktionerne er intuitive og brugervenlige for jeres kunder. Manualen skal efterfølgende oversættes, men måske er oversætteren ikke helt så grundig som dem, der udfærdigede den originale tekst. Derved risikerer du at skabe frustration og forvirring blandt brugerne på de udenlandske markeder, når de skal installere dit produkt. Det kan skade tilliden til dit brand og dine produkter og i værste fald medføre, at kunderne opfatter din virksomhed som uprofessionel eller utroværdig. Professionelle tekniske oversættere skal også kunne arbejde med de standarder, love og regulativer, som der ofte refereres til i tekniske dokumenter, og have kendskab til de forskellige variationer, der kan være fra land til land – både hvad angår reglernes indhold, og hvordan de formuleres på de forskellige sprog. Nationale myndigheder i forskellige lande kan f.eks. anvende forskellige termer for det samme, og europæiske institutioner bruger ofte fastlagte standardoversættelser på tværs af hele EU. Sådan noget skal oversætteren have styr på. Forkerte ordvalg kan skabe forvirring eller måske endda føre til, at et bestemt produkt eller produktionsanlæg ikke overholder nødvendige regler og bestemmelser. Det kan have meget alvorlige konsekvenser. I værste fald går det ud over dine kunders eller medarbejderes helbred og sikkerhed, men fejl kan også betyde, at din virksomhed bliver pålagt at betale store bøder. Der er tydeligvis meget på spil, så undgå at tage unødige chancer, når det gælder teknisk oversættelse. Hos Comunica benytter vi tekniske oversættere, der har omfattende viden inden for en lang række emner, og som ved, hvor og hvordan de foretager den nødvendige research, hvis de skal sætte sig ind i nye fagområder. Vi kan desuden integrere jeres virksomhedsspecifikke termlister i vores oversættelsesværktøjer og på den måde sikre korrekt og konsekvent brug af jeres foretrukne ordvalg i al den dokumentation, vi oversætter for jer. Uanset om du skal bruge oversættelse af tekniske brugermanualer, sikkerhedsdatablade, installationsvejledninger eller dokumentation af, at du overholder en bestemt standard eller lovgivning, garanterer vi dig, at vores tekniske oversættere leverer præcise oversættelser, der er af lige så høj kvalitet som de produkter, de beskriver. Kontakt os, hvis du vil have mere at vide eller et konkret tilbud.