Teknisk oversættelse

Af manualer og andre tekniske dokumenter

Teknisk oversættelse er en meget krævende disciplin, der kom frem i 1960’erne. Siden dengang har tilgangen til teknisk oversættelse udviklet sig fra primært at fokusere på kildeteksten og sproget, der oversættes fra, til at fokusere på den tiltænkte målgruppe samt sproget, der skal oversættes til.

Og gudskelov for det!

Vi har sikkert alle sammen prøvet at stå bøjet over et saml-selv-møbel med en brugermanual på størrelse med både det nye og gamle testamente, der på trods af sine mange illustrationer giver absolut ingen mening.

Men uanset hvor frustrerende det måtte være at ende med en skæv reol eller et ustabilt bord som konsekvens af en dårlig teknisk oversættelse, er det langt fra den værste konsekvens, dårligt oversatte tekniske tekster kan have. Forestil dig eksempelvis, hvilke katastrofale konsekvenser det kunne have, hvis installationsvejledningen til dit gaskomfur var misvisende, eller sikkerhedsanvisninger til et sundhedsfarligt produkt ikke var oversat korrekt?

Hos COMUNICA tager vi teknisk oversættelse meget seriøst, og oversættelse af tekniske dokumenter foretages udelukkende af professionelle oversættere med mange års erfaring på området.

HVAD ER TEKNISK OVERSÆTTELSE?

Hvis du søger på Google efter teknisk oversættelse, vil du opleve, at der ikke kommer nogen definition frem på dansk. Heller ikke selvom du prøver dig frem med søgeord som “teknisk oversættelse dansk-engelsk” eller “teknisk oversættelse fra dansk til engelsk”.

Søger du derimod udelukkende på engelsk, får du følgende forklaring frem fra Wikipedia:

“Technical translation is a type of specialized translation involving the translation of documents produced by technical writers (owner’s manuals, user guides, etc.), or more specifically, texts which relate to technological subject areas or texts which deal with the practical application of scientific and technological information.”

Det vil altså sige, at teknisk oversættelse er en særlig type af oversættelse, som har at gøre med tekniske dokumenter, som brugermanualer og vejledninger, der typisk omhandler anvendelse af videnskabelig eller teknisk information.

Uanset hvilken forretning du driver, og hvilken branche du arbejder inden for, kan der opstå et behov for teknisk oversættelse.

COMUNICA har hjulpet virksomheder med at komme ind på udenlandske markeder ved hjælp af tekniske oversættelser siden 2007 – og vi kan også hjælpe dig!

Din succes er vores succes! Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud.

Eksempler på teknisk oversættelse

Teknisk oversættelse er et vidt begreb – også selvom du har ovenstående forklaring i baghånden. For at give dig en endnu bedre forståelse af samt overblik over, hvilke ting du kunne få brug for en teknisk oversætter til, får du her en række eksempler på tekniske teskter:

 • Brugermanualer
 • Tekniske specifikationer
 • Godkendelsesdokumenter
 • Installationsvejledninger
 • Produktbeskrivelser
 • Tekniske manualer
 • Tekniske brochurer
 • Datablade
 • Vedligeholdelsesvejledninger
 • Sikkerhedsanvisninger
 • Reparationsmanualer
 • Systembeskrivelser
 • Sikkerhedsdataark
 • Tekniske rapporter
 • Tilbudsmateriale
 • Tekniske undersøgelser

Hvis du allerede nu tænker, at teknisk oversættelse lyder kompliceret, bebrejder vi dig ikke! Det er en stor mundfuld – især hvis du ikke er professionel oversætter med kendskab til denne type oversættelse.

Har du behov for teknisk oversættelse fra dansk til engelsk, tysk, norsk, svensk, spansk eller et andet sprog, kan du læse mere om, hvilke sprog vi tilbyder.

OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE DOKUMENTER

Som udgangspunkt siger man, at 5-10 % af indholdet i et teknisk dokument er terminologi, hvilket betyder, at de resterende 90-95 % af teksten er sprog, der skal hjælpe læseren med at opnå forståelse.

Trods den skæve procentfordeling skal der ikke tages fejl af vigtigheden af både korrekt terminologi samt letforståeligt og sammenhængende sprog.

Disciplinen teknisk oversættelse kræver en veldokumenteret fremgangsmåde og en grundig proces, idet et enkelt ord eller vending kan ændre hele betydningen og få fatale konsekvenser – for eksempel for brugerens sikkerhed. Oversættelse af tekniske dokumenter kræver med andre ord præcision.

Vi anbefaler, at du medsender en relevant termliste, billeder og referencemateriale, som kan bidrage til forståelse af dokumentets indhold, hvis du ønsker professionel hjælp til oversættelse af dine tekniske tekster.

Det er simpelthen ikke muligt at være for omhyggelig, når det kommer til oversættelse af tekniske dokumenter til et fremmedsprog.

OVERSÆTTELSE AF TEKNISKE MANUALER

Oversættelse af tekniske manualer kræver ligeledes finesse, og hver en detalje kan have afgørende betydning.

Du har sikkert stået med en teknisk manual i hånden utallige gange, uden at have spekuleret så meget over det. Nogle gange kan brugermanualen have haft afgørende betydning for dit liv, og andre gange har du måske ikke engang åbnet den.

Din computer, din printer, din ovn, dit køleskab, din mikroovn, dit komfur, din smartphone – vi kunne blive ved. Ingen af de ovennævnte produkter er af gavn, hvis du ikke aner, hvordan de anvendes.

Og det er netop her, at oversættelse af tekniske manualer bliver så pokkers betydningsfuld. Tekniske manualer skal som minimum være tilgængelig på målgruppens modersmål, da de af natur er af yderst kompliceret karakter.

Men det er ikke tilstrækkeligt med en billig, hurtig oversættelsesløsning af lav kvalitet. Dit produkt mister simpelthen sin værdi, hvis det ikke kan samles eller anvendes korrekt som konsekvens af en upræcis og uprofessionel oversættelse.

Hvis du ønsker at udbrede kendskabet til dit produkt eller din service til udenlandske markeder, kan du lige så godt gøre det ordentlig fra start!

TEKNISK ENGELSK OVERSÆTTELSE

En af de meget populære efterspørgsler er teknisk engelsk oversættelse.

Selvom vi i Danmark lærer engelsk fra de helt små klasser og tager mange af vores videregående uddannelser på engelsk, kan der stadig mærkes stor forskel på, når en lingvist med engelsk som sit modersmål oversætter en tekst.

Teknisk oversættelse fra dansk til engelsk kræver en professionel lingvist med de rette tekniske og sproglige kompetencer.

Først og fremmest kan det være nødvendigt at skelne mellem britisk og amerikansk engelsk. Trods store ligheder, vil en såkaldt native bemærke, hvis de får et teknisk dokument eller en brugermanual i hånden, som ikke er målrettet til dem.

Dernæst forventes der ved teknisk engelsk oversættelse, den absolut højeste kvalitet, da engelsk anvendes som det primære sprog ved global kommunikation – også kaldet lingua franca.

Hos COMUNICA tilbyder vi mange sprogkombinationer, men fælles for dem alle er, at vores lingvister udelukkende oversætter til deres modersmål, hvorved vi sikrer, at vores oversættelser af tekniske tekster altid er af højeste kvalitet.

Vores team består af erfarne lingvister, der blandt andet kan hjælpe dig med tekniske oversættelser fra dansk til engelsk og omvendt. Vi tilbyder desuden teknisk oversættelse på både amerikansk og britisk engelsk.

HVAD KAN DU FORVENTE AF EN TEKNISK OVERSÆTTER?

Uanset om du bestiller en teknisk tysk, engelsk eller svensk oversættelse, bør du have samme høje forventninger.

Oversætteren skal ikke blot mestre mindst to forskellige sprog til perfektion, men også have indgående viden om den teknik og branche, der beskrives i teksten. Og hvis der er enkelte ting, som oversætteren ikke er helt sikker på, skal vedkommende kunne lave den nødvendige research de rigtige steder.

Når du går på jagt efter en teknisk oversætter, er det altså ikke nok at finde en person, der er dygtig til sprog – vedkommende skal også have teknisk knowhow og kunne forstå jeres fagspecifikke termer og formuleringer.

Forestil dig eksempelvis, at din virksomhed har brugt en masse tid og ressourcer på at udfærdige en brugermanual til et af jeres produkter. Dit team har anvendt de helt rigtige branchespecifikke termer og formuleret teksten, så instruktionerne er intuitive og brugervenlige for jeres kunder.

Manualen skal efterfølgende oversættes, men oversætteren er ikke helt så grundig som dem, der udfærdigede den originale tekst. Derved risikerer du at skabe frustration og forvirring blandt brugerne på de udenlandske markeder, når de skal installere dit produkt.

Det kan skade tilliden til dit brand og dine produkter og i værste fald medføre, at kunderne opfatter din virksomhed som uprofessionel eller utroværdig.

VIGTIGE LOVE OG REGLER I FORHOLD TIL TEKNISK OVERSÆTTELSE

Professionelle tekniske oversættere skal også kunne arbejde med de standarder, love og regulativer, som der ofte refereres til i tekniske dokumenter, og have kendskab til de forskellige variationer, der kan være fra land til land – både hvad angår reglernes indhold, og hvordan de formuleres på de forskellige sprog.

Nationale myndigheder i forskellige lande kan f.eks. anvende forskellige termer for det samme, og europæiske institutioner bruger ofte fastlagte standardoversættelser på tværs af hele EU. Sådan noget skal oversætteren have styr på. Forkerte ordvalg kan skabe forvirring eller måske endda føre til, at et bestemt produkt eller produktionsanlæg ikke overholder nødvendige regler og bestemmelser.

Det kan have meget alvorlige konsekvenser. I værste fald går det ud over dine kunders eller medarbejderes helbred og sikkerhed, men fejl kan også betyde, at din virksomhed bliver pålagt at betale store bøder.

Der er tydeligvis meget på spil, så undgå at tage unødige chancer, når det gælder teknisk oversættelse!

HVORDAN SIKRER DU DEN BEDST MULIGE TEKNISKE OVERSÆTTELSE?

Hos COMUNICA benytter vi tekniske oversættere, der har omfattende viden inden for en lang række emner, og som ved, hvor og hvordan de foretager den nødvendige research, hvis de skal sætte sig ind i nye fagområder.

Vi kan desuden integrere jeres virksomhedsspecifikke termlister i vores oversættelsesværktøjer og på den måde sikre korrekt og konsekvent brug af jeres foretrukne ordvalg i al den dokumentation, vi oversætter for jer.

Uanset om du skal bruge oversættelse af tekniske brugermanualer, sikkerhedsdatablade, installationsvejledninger eller dokumentation på, at du overholder en bestemt standard eller lovgivning, garanterer vi dig, at vores tekniske oversættere leverer præcise oversættelser, der er af lige så høj kvalitet som de produkter, de beskriver.

Kontakt os, hvis du vil have mere at vide eller et konkret tilbud.